Skrzyżowanie równorzędne – na pewno wiesz kto ma pierwszeństwo?

Skrzyżowanie równorzędne to często spotykana sytuacja na drodze, która wymaga od kierowców zrozumienia zasad pierwszeństwa. Jednak czy zawsze jesteś pewien, kto ma pierwszeństwo? Przypomnienie zasad i dobre rozeznanie na skrzyżowaniu są kluczowe dla bezpiecznego poruszania się po drodze.

Jak zachować się wjeżdżając na skrzyżowanie równorzędne?

Wjeżdżając na skrzyżowanie równorzędne, czyli skrzyżowanie, gdzie dwie drogi spotykają się na jednym poziomie, ważne jest przestrzeganie zasad pierwszeństwa, aby zapewnić płynny ruch drogowy i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Oto szczegółowy opis postępowania na skrzyżowaniu równorzędnym:

 1. Zasady ogólne:
  • W sytuacji, gdy dwie drogi spotykają się na skrzyżowaniu, żadna z nich nie ma pierwszeństwa, co oznacza, że kierowcy powinni ustępować pierwszeństwa pojazdom, które już znajdują się na skrzyżowaniu.
  • W przypadku jednoczesnego zbliżania się dwóch pojazdów do skrzyżowania, zasada pierwszeństwa powinna być ustalana na zasadzie z prawej strony – pojazd zbliżający się od prawej strony powinien mieć pierwszeństwo.
 2. Znaki drogowe:
  • Na skrzyżowaniach równorzędnych mogą być umieszczone znaki drogowe B-18 Znak Stop lub B-20 Znak Ustąp pierwszeństwa.
  • Kierowca, który natrafi na znak Znak Stop, musi całkowicie zatrzymać pojazd przed skrzyżowaniem i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom.
 3. Podejście do skrzyżowania:
  • Zbliżając się do skrzyżowania, należy dostosować prędkość tak, aby umożliwić bezpieczne zatrzymanie, jeśli będzie to konieczne.
  • Należy obserwować ruch na skrzyżowaniu i upewnić się, że nic nie blokuje widoczności.
 4. Ustąpienie pierwszeństwa:
  • Po zatrzymaniu się przed skrzyżowaniem, kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już znajdują się na skrzyżowaniu lub zbliżają się od prawej strony.
  • Kierowca musi sprawdzić, czy żadne pojazdy nie nadjeżdżają z kierunków prostopadłych ani z prawej strony, zanim przejedzie przez skrzyżowanie.
 5. Kolejność przejazdu:
  • Po ustąpieniu pierwszeństwa i upewnieniu się, że jest to bezpieczne, kierowca może przejechać przez skrzyżowanie, starając się utrzymać płynność ruchu.

Zachowanie ostrożności, zastosowanie się do znaków drogowych i zasady ustępowania pierwszeństwa są kluczowe dla bezpiecznego poruszania się na skrzyżowaniach równorzędnym.

Kto ma pierwszenstwo na skrzyżowaniu równorzędnym?

Na skrzyżowaniu równorzędnym żadna z dróg nie posiada naturalnego pierwszeństwa, w przeciwieństwie do sytuacji na skrzyżowaniach bezkolizyjnych czy sygnalizowanych. W takim przypadku zasady pierwszeństwa ustalane są na podstawie przepisów ruchu drogowego. 

 1. Zasada Z prawej strony:
  • W Polskim Kodeksie Drogowym przyjęta jest zasada, że kierowca zbliżający się do skrzyżowania równorzędnego ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już znajdują się na skrzyżowaniu.
  • Jeśli dwa pojazdy zbliżają się do skrzyżowania jednocześnie, pierwszeństwo powinien mieć ten, który nadjeżdża z naszej prawej strony.
 2. Znak Ustąp pierwszeństwa:
  • W niektórych miejscach na skrzyżowaniach równorzędnych umieszczane są znaki Ustąp pierwszeństwa (znak B-20). Kierowcy widzący ten znak muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom z prawej strony.
 3. Znak Stop:
  • Na niektórych skrzyżowaniach równorzędnych mogą być umieszczone znaki Stop (znak B-18). Kierowca, który natrafi na ten znak, musi całkowicie zatrzymać pojazd przed skrzyżowaniem i ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom. Jest to zasada bezwględna.
 4. Brak znaków:
  • Jeśli na skrzyżowaniu nie ma znaków Stop ani Ustąp pierwszeństwa, a także brakuje sygnalizacji świetlnej, kierowcy muszą stosować zasadę z prawej strony i ustępować pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
 5. Piesi:
  • Piesi przechodzący przez skrzyżowanie równorzędne mają pierwszeństwo przed pojazdami, chyba że na skrzyżowaniu znajduje się pas dla pieszych ze znakiem świetlnym.

Podsumowując, kierowca zbliżający się do skrzyżowania równorzędnego musi zachować szczególną uwagę, ustępując pierwszeństwa pojazdom na skrzyżowaniu oraz tym nadjeżdżającym z prawej strony. 

W jakich sytuacjach powinieneś ustąpić pierwszeństwa?

Ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opis sytuacji, w których kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym:

 1. Podjeżdżanie do skrzyżowania:
  • Kierowca, który zbliża się do skrzyżowania równorzędnego, powinien zacząć zwalniać i dostosować prędkość, aby w razie potrzeby mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd przed skrzyżowaniem.
 2. Pojazdy już na skrzyżowaniu:
  • Kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już znajdują się na skrzyżowaniu i mają prawo kontynuować jazdę bez przerywania.
 3. Zbliżanie się z prawej strony:
  • Jeśli dwa pojazdy zbliżają się do skrzyżowania równocześnie, zasada z prawej strony decyduje o pierwszeństwie. Kierowca zbliżający się od prawej strony ma pierwszeństwo.
 4. Znak Ustąp pierwszeństwa:
  • Kiedy na skrzyżowaniu równorzędnym umieszczony jest znak Ustąp pierwszeństwa, kierowca widzący ten znak ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony.
 5. Znak Stop:
  • Na skrzyżowaniu równorzędnym, kierowca, który natrafi na ten znak, musi całkowicie zatrzymać pojazd przed skrzyżowaniem i ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym pojazdom.
 6. Przejście dla pieszych:
  • Jeśli na skrzyżowaniu równorzędnym znajduje się pas dla pieszych ze znakiem świetlnym, kierowca musi ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez pas.
 7. Inne sytuacje wymagające ustąpienia pierwszeństwa:
  • W przypadku wszelkich sytuacji szczególnych, takich jak nagłe zdarzenia drogowe, awarie sygnalizacji świetlnej lub inne okoliczności wymagające ustąpienia pierwszeństwa, kierowca powinien dostosować się do bieżącej sytuacji i zachować szczególną ostrożność.

Pamiętaj, że głównym celem ustępowania pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym jest zapewnienie płynnego i bezpiecznego ruchu drogowego. 

Kiedy nie obowiązuje zasada prawej ręki?

Zasada prawej ręki jest fundamentalną zasadą ruchu drogowego, ale istnieją sytuacje, w których nie obowiązuje. 

 1. Ronda:
  • Na rondach nie obowiązuje zasada prawej ręki. Kierowcy wjeżdżający na rondo muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się po nim.
 2. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną:
  • Na skrzyżowaniach, gdzie obowiązuje sygnalizacja świetlna, pierwszeństwo uzależnione jest od sygnałów świetlnych, a nie od zasady prawej ręki. Kierowcy muszą dostosować się do kolorów sygnalizatora świetlnego.
 3. Znaki drogowe:
  • Znaki drogowe, takie jak Stop (B-18) czy Ustąp pierwszeństwa (B-20), mają pierwszeństwo przed zasadą prawej ręki. Kierowcy muszą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na znakach.
 4. Skomplikowane skrzyżowania:
  • W niektórych przypadkach, na bardziej skomplikowanych skrzyżowaniach, zasada prawej ręki może być modyfikowana przez odpowiednie oznakowanie drogowe, które określa, który pas lub który kierunek ma pierwszeństwo.
 5. Zmiana pasa ruchu:
  • Kierowca zmieniający pas ruchu na inny, nawet jeśli na nowym pasie obowiązuje zasada prawej ręki, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom już poruszającym się na tym pasie.
 6. Dopuszczenie do ruchu z bocznej drogi:
  • Kiedy kierowca z bocznej drogi dołącza do ruchu na głównej drodze, może zostać obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się główną drogą, niezależnie od zasady prawej ręki.
 7. Wyjątkowe sytuacje i sygnalizacja policji:
  • W przypadkach specjalnych, takich jak sytuacje kierowane przez funkcjonariuszy policji lub inne wyjątkowe okoliczności, zasada prawej ręki może być tymczasowo modyfikowana.