ZWIĘKSZONA WRAŻLIWOŚĆ HETEROZYGOT

Genetycznie kontrolowane jest nie tylko tempo, rytm rozwoju i pewne wymiary bezwzględne, lecz także wrażliwość organizmu na bodźce środowiska (p. rys. 1.1). Zmiany organizmu pod wpływem bodźców środowiskowych nie zawsze są proporcjonalne do siły tych bodźców Osoby bardziej wrażliwe na dany typ bodźca już pod wpływem słabego jego natężenia ulegną tak dużym zmianom, jakie u osoby mało na dany bodziec wrażliwej wystąpią dopiero przy dużym jego natężeniu. Przykładem może tu być czynnik żywieniowy. Dzieci heterozygotyczne pod względem wysokości ciała silniej reagują na bodziec żywieniowy niż dzieci homozygotyczne: w warunkach niedożywienia są one niższe, a w warunkach dobrego żywienia wyższe niż dzieci homozygotyczne wychowane w analogicznych warunkach bytowych i podobnie żywione (rys. 9.37, 9.38). Kobiety reagują na bodźce środowiskowe szybciej i silniej niż mężczyźni, co zabezpiecza ich organizm przed koniecznością zmian trwałych, Z kolei mężczyźni przystosowują się do zmian środowiska łatwiej. niż kobiety. Do odchylenia chłopca z genetycznie zdeterminowanego toru rozwoju wystarcza stosunkowo słabe niedożywienie, podczas gdy dopiero znacznie poważniejszy niedobór żywności powoduje obserwowalne zmiany u dziewczynki. Jednak w razie wystąpienia tego odchylenia ponowne dobre odżywianie łatwo wraca na poprzedni tor rozwoju chłopca, a znacznie trudniej dziewczynkę (rys. 9.39). Przy zmianie warunków bytowych dostatecznie silnej i długo trwającej kobieta zmienia swój tor rozwoju. To nowe ukierunkowanie pozostaje jako stosunkowo trwałe i trudno jest wrócić na tor poprzedni. Przypuszcza się, że za to silniejsze ukierunkowanie rozwoju i mniejszą wrażliwość na bodźce środowiska odpowiedzialne są dwa chromosomy X, jakie posiada kobieta,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>