Znaczenie regulacyjne poziomu składników odżywczych w ustroju

Dotychczas nie poznano bodźców, które wywoływałyby specyficzny głód związany z określonym składnikiem odżywczym. Obserwuje się wprawdzie np. szczególny apetyt na świeże warzywa w okresie wiosny: u niektórych dzieci spotyka się zjadanie wapna ze ściany: nie wiemy, czy w podanych przykładach chodzi o tego typu regulację. Wielokrotnie stwierdzono jednak, że zbyt niskie spożycie choćby jednego ze składni- ków budulcowych i regulujących, a także wyraźne zawyżone spożycie, powoduje ogólny spadek łaknienia, co można uważać za pewnego rodzaju sygnał nieprawidłowego składu pożywienia. Powrót do prawidłowych ilości danego składnika w pożywieniu przywraca prawidłową wrażliwość ośrodka łaknienia.

Zjawiska regulacji metabolicznej i neurohormonalnej zależą od aktualnej podaży składników odżywczych w pożywieniu i ich poziomu we krwi, na który z kolei wpływa aktualna aktywność metabolizmu ogólnoustrojo- wego, w tym szczególnie wątroby, oraz funkcje wydalnicze nerek. W wątrobie wchłonięte z przewodu pokarmowego składniki ulegają przemianie do związków wykorzystywanych w komórkach ustrojowych {np. przemiana fruktozy i galaktozy na glukozę), a niektóre zostają częściowo zmagazynowane (cukry pod postacią glikogenu, retinol, związki żelaza iip.), jednak możliwości te są ograniczone. Jeżeli cukry występują w nadmiarze, ulegają w wątrobie przerobieniu do trójglicerydów. Nerki usuwają z ustroju związki przekraczające określcmy poziom w surowicy.

Stężenie niektórych składników odżywczych działa bezpośrednio na aktywność komórek narządowych: np. wysoki poziom aminokwasów wywołuje obraz aktywnej syntezy białka w komórce. Niska podaż białka powoduje obniżenie w wątrobie poziomu enzymów prowadzących degradację aminokwasów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>