Znaczenie kultury fizycznej

Różne formy kultury fizycznej, od stymulacji ruchowej niemowlęcia, poprzez organizowanie zabaw dla małych dzieci, wychowanie fizyczne w szkole, w rodzinie oraz zajęcia pozaszkolne, po organizowanie czynnego wypoczynku i różnych form rekreacji – stanowią ważny czynnik dla utrzymania zdrowia, radości życia i wydajności w pracy.

Praca wyodrębniła człowieka spośród świata zwierząt, aktywność fizyczna przez setki tysięcy lat stanowiła warunek przeżycia. Zmiany, jakie w trakcie życia każdego człowieka powoduje aktywność ruchowa, są jednak odwracalne. W procesie filogenezy polegały one zapewne na tym, że tylko sprawni fizycznie osobnicy byli w stanie przeżyć i wydać potomstwo – była to selekcja osobników najbardziej przystosowanych do życia w danych warunkach. Współcześnie znaczenie tak rozumianej selekcji zmalało, jak też coraz większą rolę odgrywa nie praca fizyczna, lecz umysłowa. Ponieważ zmiany, jakie powoduje w rozwoju osobniczym człowieka aktywność ruchowa, są odwracalne i nie wpływają na sam przebieg omtogenezy, ich efekty znikają po zaniechaniu aktywnego ruchowo życia. Niektóre zmiany cofają się szybko (np. dzieci trenujące w szkolnych klubach sportowych po wolnych od treningu wakacjach osiągają gorsze wyniki sprawn ości owe), inne dopiero po kilku miesiącach lub latach. Ponieważ jednak wcześniej czy później pozostają po nich jedynie wspomnienia, tylko stała aktywność stanowi warunek stałej sprawności i walorów zdrowotnych organizmu.

Formy aktywności ruchowej w szkole, poza szkolą, w domu. Zajęcia wychowania fizycznego w przedszkolu, a następnie w szkole powinny w pewnym tylko stopniu dać możność wyżycia się ruchowego dziecka. Ani 4, ani 8 programowych godzin tygodniowo nie zaspokoi potrzeby ruchu dziecka. Stąd zajęcia te powinny przede wszystkim stanowić instruktaż do różnorodnych gier zespołowych, rozbudzać potrzebę aktywnego ruchowo życia i wyrabiać nawyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>