Znaczenie kultury fizycznej – kontynuacja

Niemowlę wychowywane w warunkach współczesnej cywilizacji nie wykonuje wielu ruchów, które były właściwe w dawnych czasach. Opierając się na takim założeniu propaguje się obecnie, np. w Czechosłowacji, stymulowanie już u niemowląt niektórych ruchów. Założenia tych ćwiczeń są następujące: a) trzeba je prowadzić już od pierwszych tygodni po urodzeniu, b) codziennie należy zwiększać ich intensywność, c) ćwiczenia nie powinny być bierne, lecz stymulujące własne ruchy niemowlęcia, d) ćwiczenia powinny mieć charakter gry z osobą dorosłą, ruchy jednak powinny być jak najnaturalniejsze, e) charakter ruchów powinien być zarówno dynamiczny, jak i statyczny, f) już w tym okresie należy wyrabiać poczucie rytmu i koordynacji, przeplatać ćwiczenia o różnej intensywności obejmujące kończyny górne lub dolne i wreszcie całe ciało, g) ćwiczenia rozwijać powinny osobowość dziecka (uwagę, myślenie itd.), h) powinny dawać dziecku zadowolenie, i) dziecka nie należy zmuszać do ćwiczeń i j) przy układaniu programu ćwiczeń należy uwzględniać cefalokaudalne następstwo rozwoju.

Powyższe zasady są także podstawą programu zajęć ruchowych w dalszych okresach rozwoju, z tym że w okresie przedszkolnym należy stosować często zmieniający się program zajęć, gdyż dla dziecka w tym wieku właściwa jest wielka ruchliwość, zmiana obiektu zainteresowania i szybkie nużenie się. Program ćwiczeń powinien zawsze uwzględniać na bazie ogólnorozwojowych zajęć także stymulację tych cech motorycz- ności, które w danym okresie rozwijają się szczególnie intensywnie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>