Znaczenie klimatu dla zdrowia i rozwoju

Sezonowa zmienność naszego klimatu może mieć różny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów i układów. Od pór roku zależy m.in. sprawność ośrodkowego układu nerwowego, mająca istotne znaczenie dla pracy czy nauki (rys. 6.11, 6.12), rytm wzrastania (rys. 6.13), jak też różnorodne funkcje organizmu (rys. 6.14) oraz zachorowalność na niektóre choroby (np. choroby zakaźne).

Nieco inny charakter ma wpływ klimatu. Nie jest to okresowa, cykliczna zmienność, ale trwalsze odziaływanie na organizm, .lako przykład może posłużyć tu wpływ klimatu na wiek dojrzewania dziewcząt. W klimatach chłodnych (północne części Europy, Azji, Ameryki) me- . narche występuje stosunkowo późno. Posuwając się ku terenom umiarkowanie ciepłym, obserwuje się odpowiednio wcześniejsze dojrzewanie. W miarę posuwania się w stronę krajów o klimacie gorącym (tereny podrównikowe) wiek dojrzewania ponownie przesuwa się na lata późniejsze. Na obszarach półkuli południowej, o klimacie umiarkowanie ciepłym, u ludności tubylczej wiek menarche staje się znów coraz wcześniejszy w miarę posuwania się od równika na południe. Można zatem sądzić, że klimat umiarkowany jest zbliżony do optymalnego, podczas gdy klimat zimny i gorący prowadzą do względnego opóźnienia dojrzewania.

Wpływ zmian temperatury odbija się przede wszystkim na funkcjach organizmu. Zmiany przystosowawcze organizmu są różne, zależnie od tego, czy działa zbyt niska, czy zbyt wysoka temperatura. Część tych zmian związana jest z opisanym zjawiskiem termoregulacji, które ma na celu utrzymanie niemal stałej, bo zmieniającej się w niewielkich granicach temperatury ciała ludzkiego niezależnie od zmian temperatury otoczenia. Zmiany te, chociaż przede wszystkim ujawniają się w pracy układów biorących udział w procesie termoregulacji, dotyczą całego ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>