Zmienność wysokości ciała

Wiele cech ilościowych zależy w podobnym stopniu od czynników genetycznych i środowiskowych, inne są przypuszczalnie bardziej „konserwatywne”, wreszcie trzecia grupa szczególnie jest podatna na wpływy środowiska. Cechą, która wydaje -się być jednocześnie pod znacznym wpływem czynników genetycznych, jak i środowiskowych, jest podściół- ka tłuszczowa. Wiadomo, że istnieje genetycznie uwarunkowana tendencja dotycząca ogólnej budowy ciała, ukształtowania mięśni, grubości podściółki tłuszczowej itd. Genetycznie uwarunkowana bywa z jednej strony tendencja do szczupłej budowy i skąpej podściółki tłuszczowej, 2 drugiej strony skłonność do otyłości i tęgiej budowy. Jednakże przy szczególnie obfitym żywieniu osobnik „genetycznie szczupły” może stać się tęgi, natomiast osobnik „genetycznie otyły” na bardzo skąpych racjach żywności może być szczupły (rys. 9,22).

Tego rodzaju efekty są dość powszechne i dotyczą np. zróżnicowania wysokości ciała. Zmienność wysokości ciała jest genetycznie uwarunkowana i przypuszczalnie związana ze zróżnicowaniem klimatycznym: wg prawidłowości opisanej przez Bergmana wielkość ciała maleje wraz ze wzrostem średniej temperatury na danym terenie (rys. 9.23). Istnieją jednakże liczne odstępstwa od tej prawidłowości, charakterystycznej rzecz jasna tylko dla tubylców. Mianowicie ludność dobrze się odżywiająca jest zazwyczaj wyższa niż ludność niedożywiona. Niedożywienie powoduje zresztą szereg istotnych odchyleń względem potencjału genetycznego. Inaczej mówiąc, geny są tylko „potencjałami” rozwoju, ich realizacja zależy od odpowiedniego żywienia. Mówimy więc, że składniki odżywcze umożliwiają właściwą ekspresję genów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>