Zaburzenia rozwoju płodu i wad rozwojowych

Ruchy oddechowe stwierdzono już podczas życia płodowego, są one jednak tak słabe, że nie zagraża wniknięcie do płuc wód płodowych. W razie niedoboru tlenu we krwi matki ruchy te nasilają się, na skutek czego następuje aspiracja niewielkiej ilości wód płodowych. Niedożywienie matki bywa powodem uogólnionych ruchów płodu. Ponieważ ruchy te zanikają po spożyciu przez matkę posiłku, jak i po odpowiednim dotlenieniu jej organizmu, stosuje się na tej drodze pewną stymulację rozwoju. Mianowicie obciążenie matki umiarkowaną pracą zwiększa dostawy składników energetycznych i tlenu do jej mięśni, a tym samym ogranicza przenikanie tych składników do płodu. W wyniku tego wykonuje on opisane poprzednio ruchy, mające korzystne znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Do swego rozwoju płód potrzebuje dużo wapnia, toteż przy niedostatkach tego pierwiastka w diecie u ciężarnej występują objawy odwapnienia, m.in. próchnica zębów, wypadanie plomb itp.

Powodem zaburzeń rozwoju płodu i wad rozwojowych bywają również niektóre choroby matki, jak np. różyczka. Zaburzenia rozwoju płodu, a także uszkodzenia materiału genetycznego już na etapie gamety może powodować naświetlenie promieniami X (rentgena). Ponieważ u kobiety zawiązki jaj istnieją już w życiu płodowym, każda dawka promieni X może się okazać dla niej szkodliwa, szcze- gólnie działająca na okolicę gonad. Bardzo niebezpieczne są promienie X dla kobiety ciężarnej.

Uszkodzenie materiału genetycznego u rozwijającego się płodu może mieć także liczne inne przyczyny. Są nimi np. składniki różnych zanieczyszczeń powietrza i wody, jakich wiele w warunkach zurbanizowanego i uprzemysłowionego świata, a zwłaszcza pozornie niewinne leki przyjmowane przez kobietę w ciąży, pod których wpływem u noworodka opóźnia się dzień poporodowego przybierania na wadze (rys. 11.19).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>