Zaburzenia rozwoju płodu i wad rozwojowych cz. II

U dzieci matek palących w czasie ciąży papierosy (ponad 10 dziennie) stwierdzono mniejszy o 0,2 kg ciężar oraz mniejszą o 0,4 cm długość przy urodzeniu niż u noworodków matek niepalących. Stan ten utrzymuje się i w dalszym rozwoju, bowiem w wieku 11 lat dzieci matek palących są o 1 kg lżejsze od tych, których matki nie paliły w czasie ciąży. Wśród matek dzieci urodzonych przed czasem lub z ciężarem poniżej 2,5 kg stwierdzono 36% palących papierosy, podczas gdy spośród matek pozostałych noworodków tylko 7,6% paliło 10 i więcej papierosów dziennie.

Przy zaburzeniu rozwoju zarodka lub płodu niekiedy następuje poronienie, zazwyczaj w razie ich obumarcia. Płód zostaje wtedy wydalony wraz z łożyskiem. U niektórych kobiet istnieje tendencja do poronień samoistnych, chociaż płód, nie jest uszkodzony ani obumarły. W takich przypadkach konieczna jest ścisła opieka lekarska.

Poronienia sztuczne, wywoływane celem pozbycia się nie chcianej ciąży, społecznie wielokrotnie są konieczne, zazwyczaj jednak nieko- rzystnie odbijają się na zdrowiu kobiety, a do tego często prowadzą do niepłodności. Szczególnie niebezpieczne są poronienia po 2 miesiącu ciąży, gdyż zagrażają one nawet życiu kobiety.

Rozwój płodowy kończy się porodem (rys. 11.20), zazwyczaj po osiągnięciu przez dziecko odpowiedniego stopnia’ dojrzałości do życia poza organizmem matki. Przeciętnie płód ma wówczas ok. 50-51 cm długości i 3,5-3,6 kg ciężaru,” składa się on z ok. 200 milionów różnego typu komórek. O zdolności noworodka do życia świadczy stan jego serca i krążenia, płuc, układu nerwowego itd.

Jak już wspominaliśmy, dziecko pierworodne jest zazwyczaj mniejsze od kolejnych dzieci urodzonych przez daną kobietę, być może ma to związek z jej jeszcze niepełnym przygotowaniem do rozrodu. Pierwsze dziecko jest rodzone zazwyczaj przed 25 r.ż., a więc przed optymalnym wiekiem matki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>