Wpływy paragenetyczne i matczyne – kontynuacja

Rola wieku rodziców może mieć znaczenie bardziej złożone. Po pierwsze, wiek rodziców nie pozostaje bez wpływu na biologiczną wartość sie, gdy matka była w ciąży (wg Wolańskiego, 1970) gamet. Po drugie, wraz z wiekiem zmienia się środowisko tkankowe matki (hormonalna dojrzałość rozrodcza wydaje się być w pełni osiągnięta dopiero po 25 r. ż.). Wraz z wiekiem zmieniają się także warunki materialne rodziców oraz ich przygotowanie i nastawienie do wychowywania dziecka. Pozostaje jednak faktein (przypuszczalnie łączne wpływy tych czynników), że najwcześniej wyrzynają się zęby i osiągana jest doj- rzałość płciowa {rys. 9.45), jeżeli matki w czasie ciąży miały 26-32 lata, a ojcowie byli od nich ponad 3 lata starsi. Dzieci urodzone z rodziców w tym wieku osiągają również najwyższy poziom inteligencji (rys. 9.46), a umieralność wśród nich jest najmniejsza.

Z kolei wraz z wiekiem matki wzrasta szansa rodzenia bliźniąt (rys. 9.47), szczególnie DZ – dizygotycznych, oraz możliwość powstawania wad wrodzonych u zarodków (rys. 9.48).

Kolejne ciąże, zmieniając także środowisko śródmaciczne i niektóre inne właściwości {np. obniża się poziom żelaza we krwi), powodują od mienny rozwój poszczególnych dzieci. Dzieci z ciąży drugiej-czwartej rozwijają się najlepiej. Wśród dzieci z pierwszych czterech ciąży występuje również niższa umieralność aniżeli u dzieci z dalszych ciąży (rys. 9.49), przy czym jest to niezależne od wieku matki.

Stan, w jakim się znajduje organizm ciężarnej kobiety, może, jak się obecnie przypuszcza, bezpośrednio wpłynąć nie tylko na rozwój jej dziecka, lecz także na rozwój wnuczki. O ile bowiem wiadomo, już w organizmie płodu żeńskiego formują się zawiązki jaj, z których część dojrzewa w okresie płodności kobiety w czasie kolejnych cykli miesięcznych. Tą więc drogą istnieje możliwość dodatkowych oddziaływań powodujących zwiększone podobieństwo w linii żeńskiej niż męskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>