Wpływ żywienia na proces rozwoju

Pojęcie rozwoju dotyczy całokształtu zmian ilościowych i jakościowych występujących w ustroju w kolejnych okresach życia. Należą do nich rozrost ciała i jego tkanek, zmiany struktury i funkcji narządów oraz zmiany ilości i proporcji związków chemicznych w tkankach i płynach ustrojowych.

W pierwszych dniach rozwoju płodowego głównym zjawiskiem jest mnożenie komórek, a następnie ich różnicowanie. Po zakończonej orga- nogenezie występuje równocześnie nasilone mnożenie komórek, powiększanie ich wymiarów i następnie dojrzewanie komórek, a z nimi narządów i całego ustroju.

Z danych o metabolizmie komórkowym wynika, że brak któregokolwiek z niezbędnych składników energetycznych lub budulcowych będzie hamować przyrost masy komórkowej, procesy mnożenia i chemiczne zmiany związane z dojrzewaniem, W okresie życia płodowego dominują . zjawiska podziałów komórkowych, W czasie życia pozapłodowego nasilenie podziałów ulega obniżeniu w rytmie różnym dla poszczególnych narządów, zwiększają się natomiast rozmiary komórek. Równoległe zmiany chemiczne składu komórek i tkanek są- wyrazem procesu dojrzewania tkankowego i podejmowania fizjologicznych funkcji przez poszczególne narządy (np, mielinizacja włókien nerwowych, dojrzewanie punktów kostnienia, podejmowanie‘funkcji przez narządy płciowe itp.). Nieprawidłowe żywienie hamuje każdą z wymienionych składowych procesu rozwoju. Wpływ niedożywienia, hamujący proces wzrostu zwierząt doświadczalnych jest widoczny na rys. 4.9. Powrót do prawidłowego ży- a następnje odżywiania „do syta”’ na rozwój somatyczny wienia może doprowadzić do osiągnięcia prawidłowych wymiarów komórek, nie wyrównuje jednak ubytku liczby komórek wywołanego zahamowaniem ich podziału, co sprawia, że zwierzęta nie osiągają rozmiarów prawidłowo żywionego rodzeństwa (rys. 4.9).

Przebyte w dzieciństwie niedobory energetyczno-białkowe powodują: 1) wolniejsze wzrastanie w porównaniu z dziećmi zdrowymi i prawidłowo żywionymi, 2) wydłużenie czasu wzrastania wskutek zwolnienia dojrzewania, 3) mimo dłuższego czasu wzrastania niższe wymiary ciała populacji dochodzącej do okresu dojrzałości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>