Wpływ żywienia na proces rozwoju – kontynuacja

W przypadkach trwającego niedoboru energetyczno-białkowego najsilniej upośledzona jest masa ciała. Obniża się szczególnie masa tłuszczów zapasowych, czego objawem jest cienka warstwa podskórnej tkanki tłuszczowej: dlatego w celu oceny stanu odżywienia mierzy się grubość fałdów skómo-tłuszczowych. Równocześnie występuje zahamowanie przyrostów lub wręcz obniżenie masy mięśniowej, której aminokwasy są wykorzystywane jako budulec innych tkanek lub jako substrat energetyczny.

U niemowląt wpływ żywienia na rozwój widoczny jest nawet wówczas, gdy nie ma drastycznych niedoborów, a przyczyną spożycia różnej ilości składników odżywczych jest np. koncentracja mieszanek mlecznych. W późniejszych okresach wzrastania utrzymujące się nieprawidłowości wyżywienia również łączą się z obniżeniem ciężaru i wysokości ciała. Wpływ niedożywienia jest widoczny szczególnie dobrze wówczas, gdy porówna się wysokość ciała dzieci z wyraźnym obniżeniem ilości masy mięśniowej lub masy tłuszczowej z dziećmi o prawidłowym rozwoju tych tkanek. Zależność tę przedstawia rys. 4.10, opracowany na podstawie badań grupy chłopców w okresie pokwitania, u których za wskaźnik ilości tłuszczu w ustroju przyjęto grubość fałdu skómo-tłusz- czowego, a masę mięśniową oceniano na podstawie pomiaru obwodu mięśni ramienia.

Badania ostatnich lat wykazały, że niedożywienie może występować już w okresie płodowym (niedożywienie wewnątrzłonowe). Jedną z przyczyn wpływających na tempo wzrastania płodu może być niedożywienie matki. W czasie głodu w Holandii w latach 1944-1945 obniżenie wartości racji pokarmowej poniżej 1500 kcal w III trymestrze ciąży powodowało spadek ciężaru ciała kobiety oraz obniżenie ciężaru łożyska- i noworodka.

Niedożywienie w ostatnim okresie życia płodowego oraz w okresie niemowlęctwa powoduje obniżenie ciężaru mózgu, liczby komórek mózgu i ich dojrzewania chemicznego. Zarówno niedożywienie, jak i prawdopodobnie równoczesny niski poziom umysłowy otoczenia mogą się składać ostatecznie na zmiany reakcji i opóźniony rozwój psychiczny, obser- , wowane u dzieci po przebytych chorobach z niedoborów energetyczno- -białkowych.

Zależność tempa rozwoju od wartości pożywienia stwierdzona w badaniach doświadczalnych i zaobserwowana w badaniach epidemiologicznych populacji ludzkich jest tak duża, że określenie wysokości i ciężaru ciała jest badaniem rutynowo stosowanym dla oceny stanu odżywienia jednostek oraz oceny wyżywienia populacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>