Wpływ na rozwój biologiczny różnych typów instytucji nauczania

Zespoły sportowe mogą spełniać funkcje wychowawcze niekoniecznie zgodnie z funkcjami zdrowotnymi. W poprzednich rozdziałach wspomniano o korzystnych skutkach optymalnej stymulacji ruchowej dla rozwoju i zdrowia dziecka, a niekorzystnych – zbytnich przeciążeń, szczególnie jeśli mają one jednostronny charakter.

Wojsko jest w zasadzie instytucją służącą wszechstronnym celom wychowawczym, w tym kształtuje walory psychofizyczne młodych ludzi. Jednakże, podobnie jak to zaznaczyliśmy odnośnie do klubów sportowych, może tu wystąpić zbyt silna stymulacja szkodliwa dla organizmu, Niebezpieczeństwo to nie jest duże, ponieważ w chwili poboru do wojska rozwój jest już przeważnie zakończony na skutek przyspieszonego dojrzewania. W czasie służby wojskowej obserwuje się do 20% wzrostu wydolności ruchowej (maksymalnego zużycia tlenu), żołnierze opanowują wiele umiejętności władania własnym ciałem. Kształtuje się więc siła fizyczna, zwinność, szybkość. Do wojska przychodzi 40-60% młodych mężczyzn umiejących pływać, opuszcza je 80% pływających. Zdrowy młody człowiek wychodzi z wojska wzmocniony fizycznie.

Niestety, od 15 r.ż. poczynając coraz więcej młodzieży znajduje się poza instytucjami nauczania i wychowania (rys. 8.6), a nie pracuje jeszcze zawodowo. Zmniejsza to możliwości oddziaływania na młodzież poza domem rodzinnym.

Wpływ na rozwój biologiczny różnych typów instytucji nauczania i wychowania jest ciągle jeszcze mało poznany, szczególnie wobec zróżnicowanego ich oddziaływania na organizm poszczególnych dzieci, jak też wielkiego bogactwa stosowanych w nich form. Można więc powiedzieć, że poza przytoczonymi powyżej wpływami kompleksowymi udział poszczególnych zakładów należy rozpatrywać w świetle zestawu czynników żywieniowych, higienicznych, bytowych, aktywizacji ruchowej itp., opisanych w poprzednich rozdziałach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>