Witaminy

Zawartość aminokwasów niezbędnych w produktach spożywczych wyrażona na 1 g białka produktu oraz wysokość wskaźnika aminokwasu ograniczającego (WAD) w porównaniu z wzorcem białkowym jaja kurzego (wg Szczygła i wsp. 1978)

W codziennej praktyce żywieniowej w krajach środkowoeuropejskich podstawowym źródłem białek są: mleko, napoje mleczne i sery, produkty zbożowe oraz mięso, wędliny i ryby, w znacznie mniejszym stopniu jaja i ziemniaki. Białka zawarte w produktach zwierzęcych mają przeważnie wyższą wartość odżywczą niż występujące w produktach roślinnych.

Witaminy. Witaminami nazywane są organiczne związki niezbędne do prawidłowej przemiany materii, nie wytwarzane przez komórki użytkującego je organizmu. Witaminy działają w metabolizmie komórkowym w bardzo małych stężeniach (mikromolarnych i poniżej), często jako grupa prostetyczna enzymów. Nazwy witamin obecnie stosowane wiążą się przede wszystkim z ich budową chemiczną, niekiedy z charakterem działania. Tradycyjnie stosuje się literowe oznaczenia, które w pierwszym okresie badań nadawano substancjom o nie znanej jeszcze wówczas budowie chemicznej.

Niektóre witaminy są rozpuszczalne w tłuszczach, co jest związane z cechami budowy ich cząsteczki. Z tej grupy niezbędne dla organizmu człowieka są wit. A, wit, D, wit. E i wit, K.

Witami?ia A (akseroftol, retinol) występuje u ludzi w chromoprotei- dzie siatkówki oka – rodopsynie, która jest niezbędna do odbierania słabych bodźców świetlnych. W komórkach ustroju, a zwłaszcza w tkankach okrywających, wit. A normalizuje proces wytwarzania keratyny, co warunkuje prawidłową funkcję naskórka i nabłonków. Za możliwe przyjmuje się też działania wit. A na syntezę RNA w wątrobie i nabłonku jelitowym, a stąd wpływ na produkcję białek w tych komórkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>