Warunki bytowe a rozwój cz. II

Oceniając warunki bytowe należy mieć na względzie fakt, że są one wyrazem zaspokojenia różnorodnych potrzeb, w tym i zdrowotnych, pozostających w ścisłym związku z funkcjonowaniem organizmu.

Od wymienionych wyżej kryteriów w różnym stopniu uzależniona jest ocena całokształtu warunków bytowania rodziny. Dzięki temu możliwe jest dostateczne scharakteryzowanie odrębności poszczególnych środowisk. Postępowanie takie jest jednak słuszne tylko w określonych granicach. Stąd podejmowane są także próby wyrażania warunków bytowych hardziej kompleksowo, obejmując łącznie kilka cech możliwie najlepiej różnicujących poziom życia. Taki kompleksowy miernik opracowany w naszym kraju obejmuje punktową ocenę kilku cech (wykształcenie i zawód głowy rodziny, liczba osób w rodzime przypadająca na jedną osobę pracującą, liczba osób na izbę, rodzaj mieszkania, posiadanie niektórych przedmiotów). Ogólna suma punktów otrzymana z oceny pojedynczych kryteriów stanowi podstawę do wyodrębnienia kilku grup społeczno-bytowych.

Oprócz wpływów środowiska biogeograficznego i uwarunkowań genetycznych o stanie zdrowia i rozwoju jednostki decydują głównie warunki społeczno-bytowe. Należy_podkreślić, że wpływ ich jest tym większy, im osobnik jest młodszy. Środowisko domowe oddziałuje na rozwój, sprawność i stan zdrowia w sposób nierównomierny. Szybsze lub wolniejsze tempo rozwoju takiej czy innej cechy organizmu zależy bowiem każdorazowo od całokształtu bodźców i sytuacji środowiskowych, których układy są bardzo zmienne.

Od kompleksu takich czynników, jak poziom wykształcenia rodziców, wysokość zarobków, liczba dzieci w rodzinie, zagęszczenie mieszkania itp. zależy rozwój fizyczny dziecka (rys. 7.1). W niektórych wypadkach już tylko te pojedyncze mierniki różnicują populację pod względem warunki niekorzystne rozwoju. Tak właśnie różnicują wysokość i ciężar ciała wykształcenie rodziców, poziom ich zarobków (rys. 7.2, 7.3), zagęszczenie mieszkania, liczba dzieci w rodzinie (rys. 7.4, 7.5). Z wymienionych cech poziom wykształcenia rodziców stosunkowo najlepiej różnicuje populację pod względem zaawansowania w rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>