Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie

Pewne odchylenia związane są z trybem życia i wykonywaną pracą. Tak więc u dzieci i młodzieży wiejskiej krzywizny są zazwyczaj mniej pogłębione niż u dzieci z miasta. Częstsze natomiast jest u nich koślawe i szpotawe ustawienia kolan. Kolan szpotawych, występujących w dużym nasileniu u 2-5-letnich dzieci wiejskich, nie spotyka się w tym wieku u mieszkańców miasta. Jest to zapewne związane z odmiennym obciążeniem ruchem oraz częstymi marszami na duże odległości (nierzadko boso) ludności wiejskiej. Z tej samej przyczyny aż do okresu pokwitania pogłębia się u dzieci wiejskich płaskostopie, podczas gdy u dzieci miejskich, dojeżdżających do szkoły i chodzących zazwyczaj w obuwiu, właśnie w tym okresie poprawia się wysklepienie stopy (rys. 5.34).

Przebieg rozwoju stopy jest zresztą dość złożony. U małego dziecka pod podeszwą występuje poduszeczka tłuszczowa, która amortyzuje wstrząsy przy chodzeniu. Dopiero w 3-4 r.ż., wraz z kostnieniem elementów stopy oraz formowaniem się silnych mięśni podeszwowych i wię- zadeł, przyśrodkowa część stopy uwypukla się oraz pojawiają się łuki podłużny (od palców do pięty) oraz poprzeczny. Łuki te skutecznie amortyzują wstrząsy przy chodzeniu i tworzą tzw. marszowy typ stopy zdolnej do długotrwałego stania i chodzenia. Noszenie butów na wysokich obcasach wpływa niekorzystnie na stopę kobiety niszcząc łuk poprzeczny stopy. Nadmierne, szczególnie statyczne i długotrwałe obciążenia stopy prowadzą do zmęczenia mięśni podeszwowych i do płaskostopia (zanik łuku podłużnego).

Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie. Ukształtowanie poszczególnych elementów postawy ciała jest bardzo ściśle powiązane. Tak więc płaska stopa przyczynia się do formowania koślawych (zbieżnych) kolan, z kolei budowa stawu kolanowego wpływa na budowę stopy, a obie 1e cechy zwiększają wychylenie do przodu talerzy kości biodrowych, cc powoduje pogłębienie lordozy lędźwiowej i kompensacyjne pogłębienie kifozy piersiowej. Asymetryczne funkcje kończyn górnych, noszenie teczki w jednej ręce są przyczyną skolioz kręgosłupa.

Zrozumienie mechanizmów powstawania wad postawy jest pierwszym krokiem na drodze do skutecznego ich korygowania. Zalecenie noszenia teczki w ręce przeciwstawnej łukowi skoliozy może przyczynić się do likwidacji tej wady, a może przecież łatwo tego dokonać nauczyciel, który uważnie obserwuje swych wychowanków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>