Wady postawy, ich identyfikacja i korygowanie cz. II

Wskazane powyżej przykładowo zaburzenia ukształtowania przestrzennego ciała noszą nazwę wad postawy. Wady te dotyczą różnych części ciała, zazwyczaj jednak powodują one zaburzenia w działaniu organizmu. Pogłębienie przednio-tylnich krzywizn kręgosłupa jest niekiedy przyczyną zwichnięć kręgosłupa, pogarsza wentylację płuc i dopływ krwi do mózgu. Zbytnie wyprostowanie kręgosłupa także nie jest wskazane, gdyż na skutek zbyt słabej amortyzacji w trakcie chodzenia, skakania itp, mogą powstawać mikrourazy głowy. Boczne krzywizny kręgosłupa pogarszają wentylację płuc, pracę serca, powodują bóle międzyżebrowe. Koślawe lub szpotawe kolana oraz płaskostopie utrudniają chodzenie, długotrwałe stanie itd. Ogólnie wady postawy pogarszając warunki statyki powodują większe zużycie energii, poczucie ogólnego znużenia, nerwowość i drażliwość.

Wady postawy szczególnie często i łatwo powstają w wieku, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole, oraz w okresie pokwitania. Zmiana reżimu i siedzący tryb życia dziecka w szkole powodują poważne zaburzenia statyki (rys. 5.35), które nie korygowane mogą stać się w przyszłości przyczyną poważnych wad postawy, szczególnie ukształtowania klatki piersiowej. Niebezpieczny pod tym względem jest także szybki wzrost w okresie pokwitania. W tym ostatnim okresie jednak stosunkowo łatwo jest korygować wady postawy już istniejące.

Do najbardziej skutecznych sposobów należy zapobieganie wadom postawy przez harmonijny zestaw ćwiczeń fizycznych, szczególnie korzystne jest w tym zakresie pływanie. Tego rodzaju zalecenia może stosować nie tylko nauczyciel wychowania fizycznego w szkole, lecz każdy świadomy istoty rzeczy wychowawca. Dużą rolę odgrywają tu rodzice. Jeżeli jednak wada postawy już wystąpi, należy odesłać dziecko do lekarza ortopedy, który zaleci dalszy sposób postępowania. Rola nauczyciela i wychowawcy w wychwytaniu dzieci z wadami postawy, stwarzaniu im warunków zapobiegających pogłębianiu się wad oraz umożliwianiu na terenie szkoły zabiegów korekcyjnych jest bardzo duża. Dokładniejsze wiadomości na temat korygowania wad postawy znajdują się w rozdziale o fizjopatologii rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>