Uszkodzenie gamety

W okresie formowania się narządów pierwotnych zarodek jest bardzo wrażliwy na wszelkie wpływy zewnętrzne, które łatwo zaburzają jego rozwój: tym łatwiej ulega uszkodzeniom, im szybszy jest podział jego komórek, natomiast tym mniej wrażliwy, im bardziej zaawansowany jest proces różnicowania tkanek. Szczególną wrażliwość przejawia 25- -40 dnia po zapłodnieniu, gdy ma 3,5 do 10 mm długości.

Uszkodzenie gamety (jaja, plemnika) powoduje jej sterylność (nie- zdolność do zapłodnienia). Uszkodzony zarodek zazwyczaj obumiera na skutek zatrzymania rozwoju. Następstwem tego jest samoistne poronienie. Czasami jednak, gdy uszkodzenie nastąpi w późnym okresie rozwoju zarodka lub wczesnym płodu, dziecko rodzi się, ale z poważnymi wadami rozwojowymi.- Znane są m.in. tragiczne wypadki wywołane przyjmowaniem przez matki środka uspokajającego zwanego talidomidem. Stwierdzono wówczas, że przyjmowanie talidomidu między 34 a 38 dniem ciąży wywoływało w zarodku uszkodzenie ucha zewnętrznego oraz niektórych nerwów czaszkowych, między 39-44 dniem – zniekształcenie kończyn górnych, między 42-45 – kończyn dolnych.

Do zaburzeń rozwoju prowadzą także bodźce działające w dalszym rozwoju płodowym (rys. 11.18), w im późniejszym okresie jednak to następuje, tym większa jest szansa przeżycia płodu. Bodźce zaburzające rozwój mogą mieć rozmaity charakter, mogą to być również czynniki mechaniczne i chemiczne, które zdołają pokonać łożysko. Łożysko bowiem poza funkcjami odżywczymi i wydzielniczymi odgrywa rolę bariery chroniącej płód przed mechanicznymi uszkodzeniami poprzez ściany macicy oraz urazami z zewnątrz. Stanowi ono barierę przepuszczalną dla jednych substancji, a nieprzepuszczalną dla innych, zarówno przenikających od matki do płodu, jak też w odwrotnym kierunku. Przyczyna uszkodzenia płodu mogą być nie tylko szkodliwe czynniki przenikające przez łożysko, ale także brak niektórych substancji (np. miedzi lub żela- za), niedobór witamin A, B, D, zaburzenia hormonalne matki (np. tarczycy lub trzustki). Jak wiadomo, dzieci matek chorych na cukrzycę są zazwyczaj większe niż przeciętnie, często rodzą się martwe. Na rozwój dziecka wpływa oczywiście prawidłowa dieta matki, i to zarówno co do ilości, jak i jakości składników koniecznych do rozwoju dziecka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>