Układ dokrewny

W związku z otrzymaniem w ciągu ostatnich lat hormonów w postaci wyciągów z tkanek zwłok lub produkcji syntetycznej (nie wszystkie udało się zsyntetyzować, dotychczas nie potrafimy uzyskać HGH) oraz obserwacji osób wykazujących zaburzenia hormonalne – poszerzyły się wiadomości dotyczące wpływu hormonów na rozwój oraz umiejętność kierowania rozwojem. Tak więc wiadomo, że u dzieci z niskim poziomem HGH po jego podaniu następuje rozwój masy mięśniowej, natomiast redukcja zasobów tkanki tłuszczowej. Jednak u dzieci z normalnym poziomem HGH początkowo po podaniu tego hormonu przez ok. 9 miesięcy zasoby tkanki tłuszczowej narastają, a dopiero potem następuje jej redukcja.

Innym istotnym momentem w zrozumieniu roli hormonów w procesach życiowych jest zależność wywieranego przez nie wpływu od ich poziomu we krwi. Szczególnie dobrym tego przykładem jest tyroksyna, która pobudza przemianę białek i tworzenie się związków chemicznych regulujących przemiany energetyczne mięśni, a także bierze udział w regulacji gospodarki tłuszczowej, węglowodanowej, wodnej i mineralnej. Zaburzenia czynności tarczycy mają więc daleko idące konsekwencje: wskazuje na nie w skrócie poniższe zestawienie: ‘

Układ dokrewny nazywany bywa chemicznym ogniwem układu nerwowego ze względu na liczne powiązania z czynnością mózgowia. Informacja o poziomie hormonów we krwi jest, także odbierana przez podwzgórze, które wysyła odpowiednie bodźce do przysadki. Ten mechanizm sprzężenia zwrotnego polega głównie na wydzielaniu odpowiedniego neurohormonu wtedy, gdy poziom danego hormonu we krwi spada poniżej koniecznego do funkcji życiowych lub stymulacji rozwojowej (ten zwrotny kierunek informacji oznaczany jest na rys. 10.2 przerywanymi liniami).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>