Uczęszczanie do przedszkola

Przedszkole, nawet w obecnej mocno jeszcze niedoskonałej formie, wyrównuje różnice między dziećmi opóźnionymi w rozwoju a poprawnie się rozwijającymi. Jest to zapewne kumulujący się efekt dodatkowych posiłków, właściwej organizacji dnia (zabawa-sen-spacery itd.). Dzieci rozpoczynające naukę w szkole po przedszkolu są zazwyczaj sprawniejsze ruchowo niż dzieci wychowywane tylko w rodzinach, a jednocześnie istnieją między nimi mniejsze rozpiętości w rozwoju.

Na wiek przedszkolny przypada najbardziej żywiołowy i dynamiczny rozwój motoryczności, a na wiek 4-5 lat ponadto dość szybki rozwój, nad którym przejmuje kontrolę już własny hormon wzrostu. Wynika stąd, że wychowawca przedszkolny powinien posiadać szczególne umiejętności kształtowania psychiki, motoryczności i postaw społecznych dziecka. Okres mający tak duże znaczenie dla rozwoju rozciąga się jeszcze na pierwsze lata szkoły – dlatego wychowawca w przedszkolu i nauczyciel w pierwszych klasach szkoły powinni mieć nie gorsze przygotowanie niż nauczyciel uczący w klasach wyższych. W klasach wyższych konieczny jest wprawdzie większy zasób wiadomości z przedmiotu nauczanego (np. matematyki, biologii), ale nie oznacza to wcale, że proces wychowania dziecka małego jest łatwiejszy czy mniej złożony niż dziecka starszego. W pewnym stopniu nawet jest odwrotnie, gdyż młodsze dziecko nie ma jeszcze dostatecznie uświadomionych potrzeb i ukształtowanych nawyków.

Bardzo poważny problem, szczególnie dla dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, stanowi przejście do szkoły. Istnieje on jednak wtedy, ’ gdy dziecko nie jest dostatecznie dojrzałe do podjęcia nauki w szkole (omawialiśmy to poprzednio) lub gdy system pracy jest nieodpowiedni. Drastyczna zmiana reżimu ruchowego, „ideał wychowawczy” polegający na spokojnym siedzeniu podczas lekcji powodują szereg niekorzystnych skutków. Wtedy właśnie formują się zaburzenia postawy ciała, kształtują początki nerwic i narastają trudności wychowawcze. Dlatego poważna jest tu rola wychowawcy, a wychowawcy fizycznego w szczególności, aktywność ruchowa bowiem może ułatwić nawiązanie kontaktów z grupą rówieśniczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>