Trawienie pożywienia i wchłanianie składników odżywczych

W pożywieniu człowieka występują głównie wielkocząsteczkowe złożone związki organiczne (składniki pokarmowe). W przewodzie pokarmowym w świetle jelita, a następnie przyściennie przechodzą: one kolejne fazy enzymatycznego rozkładu. Proces ten nosi nazwę trawienia. Uzyskane dzięki niemu proste substancje organiczne oraz analogiczne związki z natury występujące w żywności (składniki odżywcze) po wchłonięciu i rozprowadzeniu w ustroju mogą być wykorzystywane w przefnia- nach komórkowych.

Przemieszczanie składników odżywczych przez błonę powierzchniową do wnętrza komórek nabłonka jelitowego nazywamy wchłanianiem. Z komórek nabłonka przechodzą składniki odżywcze do krwi (częściowo poprzez naczynia limfatyczne), a za jej pośrednictwem do wszystkich komórek ustrojowych.

Przygotowanie składników pokarmowych do procesów trawienia zaczyna się już w czasie przyrządzania potraw. Mechaniczne rozdrabnianie produktów spożywczych (ubijanie, siekanie, mielenie) prowadzi do częściowego rozerwania niestrawnych ścian komórek roślinnych oraz otoczek włókien mięsnych. Działanie wysokiej temperatury zmienia niektóre niestrawne elementy pożywienia (ziarna skrobi, kolagen) w postać dostępną działaniu fermentów trawiennych. Narządy przewodu pokarmowego wykonują również szereg mechanicznych czynności pomocniczych w procesie trawienia, które polegają na dalszym rozdrobnieniu spożytego pokarmu,, mieszaniu z treścią jelitową i przesuwaniu go wzdłuż przewodu pokarmowego. Właściwy proces trawienia jest załeżny od czynności wydzielniczych, dzięki którym do światła jelita przechodzą fermenty trawienne oraz woda i substancje śluzowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>