układ MN tagged posts

Kształtowanie się cech jakościowych

Dziedziczenie genów odpowiedzialnych za cechy jakościowe rozpatrzymy na przykładzie grup krwi układu MN. Są one zdeterminowane dwoma allelami, które nazwijmy M i N, Wobec różnych układów u rodziców możliwe są modele dziedziczenia pokazane na rys. 9.18. 2 heterozygoty MN 2 homozygoty NN u rodziców padku więc obojga rodziców homozygotycznych MMXNN ich potomstwo będzie wyłącznie heterozygotyczne, tj. każde z dzieci będzie miało zarówno allel M, jak i N, stąd ich grupy krwi będą MN. W wypadku cbojga rodziców heterozygotycznych oczekiwać należy, że dwoje ich dzieci będzie heterozygotami MN, jedno homozygotą MM i jedno homo- zygotą NN. Ponieważ osobnik MM jest rozpoznawany jako posiadający grupę krwi M, a osobnik NN – grupę krwi N, stosunek liczbowy potomstwa o różnych typach grup krwi można w tym wypadku zapisać jako IM – 2 MN – IN. Jeżeli rodzice są różni: jedno z nich jest homozygotą, a drugie heterozygotą, połowa potomstwa będzie heterozy- gotyczna, a połowa homozygotyczna. (

czytaj więcej