Sposób żywienia a odporność na zakażenia

Liczne prace wskazują, że między żywieniem a występowaniem chorób zakaźnych u dzieci istnieje sprzężenie zwrotne. Niedożywienie wystarczająco silne, by opóźniać wzrastanie, nawet bez innych klinicznych objawów niedoboru żywieniowego będzie obniżać odporność na zakażenia. Badania na zwierzętach wykazują, że synteza przeciwciał bardzo silnie wiąże się z ilością i jakością białka w diecie. Istotną przyczyną obniżonej zdolności produkcji przeciwdział w czasie niedoborów ener- getyczno-białkowych może być spadek liczby komórek produkujących przeciwciała w śledzionie, a także u młodych zwierząt zanik grasicy, której rola jest coraz lepiej poznawana. Obniża się też zdolność niektórych komórek do wchłaniania i niszczenia bakterii (tzw. fagocytoza). Zjawiska te występują również ,przy niedoborze niektórych witamin i żelaza.

Zakażenie i choroba wpływają ze swej strony na wykorzystanie składników pożywienia. Proces chorobowy, działając ogólnie i wywołując zmiany w poszczególnych -narządach, zmienia tok przemiany materii przesuwając go w kierunku katabolizmu. Może on ponadto obniżać apetyt, pogarszać trawienie, obniżać wchłanianie i przyspieszać wydalanie składników odżywczych, a tym samym pogarszać odżywienie tkankowe.

Zbieżność niedożywienia z równoczesnym narażeniem na zakażenie stwarza sytuację, w której pogłębiają się stany niedoborów orar obniża się odporność na czynniki zakaźne. Skutkiem tego jest wyższa liczba zgonów z powodu chorób zakaźnych. Zjawisko to zarejestrowane w Holandii w czasie wojen i tuż po nich przedstawia rys. 4.11.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>