Skład chemiczny ciała

Skład chemiczny ciała także ulega znacznym przekształceniom w rozwoju on tog ene tycznym W ciele noworodka znajduje się 67% zawartości azotu właściwej osobie dorosłej Z tego najwięcej w sercu (86%), w wątrobie (80%), w nerkach (78%), w mięśniach szkieletowych (67%), a w skórze, która u noworodka jest w zasadzie nieczynna w procesach przemiany materii, jedynie 50%.

Białko, które stanowi 12% ciężaru ciała niemowlęcia, wzrasta do 18,5% w okresie dziecięcym oraz spada do 16,6% u osób dorosłych (rys. 11.9). Tłuszcz u niemowlęcia wynosi ok. 16% ciężaru ciała, u dziecka starszego ok. 23%, a u dorosłego już tylko ok. 15%, ze stałą jednak tendencją do zwiększania się jego zapasów u kobiet, szczególnie Miejskich. Odmiennie nieco wyglądają te stosunki w odniesieniu do masy „suchego ciała”, czyli bez ciężaru wody, lub do masy „ciała beztłuszczowego”, czyli po eliminacji ciężaru tłuszczu (rys. 11.9).

Woda jest bardzo ważnym składnikiem naszego ciała, które jest niezmiernie skomplikowanym „zakładem chemicznym”, toteż podobnie jak w każdym laboratorium chemicznym, i w ciele ludzkim jest ona konieczna do większości procesów chemicznych. Odgrywa też bardzo ważną rolę w procesie regulacji cieplnej organizmu. O ile 3-miesięczny płód składa się z wody w 94%, noworodek już w 69%, a człowiek dorosły w 62%, o tyle ciało starych ludzi zawiera tylko 58% wody, która nie jest już konieczna w tak dużych ilościach ze względu na obniżenie się poziomu procesów chemicznych (przemiany materii) (rys. 11.10).

Omówione powyżej prawidłowości rozwoju wskazują na istnienie w procesie ontogenezy pewnych okresów o specyfice sobie tylko właściwej. Stanowi to podstawę do wyodrębnienia co najmniej następujących etapów:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>