Serce

Z punktu widzenia przystosowania do warunków klimatycznych ważnym zadaniem układu krążenia jest współudział w regulacji temperatury ciała przez stałe krążenie krwi i wymianę ciepła między tułowiem a kończynami, między głębokimi a powierzchownymi warstwami ciała.

Układ krążenia składa się z serca, naczyń tętniczych, źylnych oraz naczyń włosowatych (rys. 6.7, a także rys. 6.1). Serce jest workiem mięśniowym, podzielonym na cztery jamy – 2 przedsionki i 2 komory, oddzielone od siebie zestawkami, które działają jak pompa ssąco-tłocząca. Do przedsionka prawego dochodzą 2 żyły główne – górna i dolna, zbierające krew z całego ciała. Do przedsionka lewego dochodzą żyły płucne, dostarczające utlenowaną krew z płuc. Natomiast od komory prawej odchodzi pień płucny, a od komory lewej tętnica główna, czyli aorta, za której pośrednictwem krew jest przesyłana do całego ustroju z wyjątkiem płuc.

Pomiędzy budową tętnic i żył istnieją zasadnicze różnice. Ściany tętnic są sprężyste, przystosowane do przepływu krwi wyrzucanej przez komory serca pod dużym ciśnieniem. Naczynia włosowate znajdują się pomiędzy małymi tętniczkami a żyłami. Są zbudowane z jednej cienkiej warstwy komórek śródbłonka, przepuszczalnego zarówno dla substancji odżywczych, jak i produktów przemiany materii oraz gazów – tlenu i dwutlenku węgla.

Naczynia krwionośne tworzą w ustroju dwa obiegi. Jeden zwany jest krwiobiegiem małym, drugi krwiobiegiem dużym, Krwiobieg mały rozpoczyna się pniem płucnym, wychodzącym z prawej komory serca i dzielącym się na dwie tętnice płucne – prawą i lewą. W płucach każda z nich rozgałęzia się na coraz drobniejsze tętniczki przechodzące w naczynia włosowate (p. rys. 6.1), otaczające siateczką pęcherzyki płucne. Utlenowana w naczyniach włosowatych krew przechodzi do drobnych żył, aby przez żyły płucne dostać się do lewego przedsionka serca,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>