Ruchy jelitowe

Składniki mineralne pożywienia są wchłaniane w postaci zjonizowa- nej za pomocą odpowiednich przenośników aktywnego transportu, lub związane w rozpuszczalnych związkach {np. związki hemu). Niektóre składniki mineralne mogą częściowo ulegać związaniu w treści jelitowej do postaci nierozpuszczalnej, co uniemożliwia ich wchłanianie. Większa intensywność wchłaniania wapnia i żelaza u osób cierpiących na niedobór tych składników wskazuje, że wchłanianie elementów mineralnych może podlegać specjalnej regulacji. Czynniki odpowiedzialne za nią nie są jeszcze w pełni’poznane.

Wielkocząsteczkowe znńązki chemiczne, nie trawione w przewodzie pokarmowym, nie są też wchłaniane i jako resztki pokarmowe przecho dzą do jelita grubego, a stąd są wydalane z ustroju. Na treść jelita grubego składa się błonnik, elastyna, nierozpuszczalne sole, nieznaczne ilości białka i tłuszczów pochodzących głównie ze złuszczonego nabłonka, enzymów trawiennych, bakterii i niewielkiej ilości resztek pokarmowych. Pewna liczba drobnoustrojów występuje już w jelicie cienkim. W jelicie grubym stanowią one co najmniej 1/3 masy jelitowej. Bakterie jelitowe żywią się resztkami składników organicznych treści jelitowej. Stwierdza się też pewną zależność rodzajów bakterii flory jelitowej i ich proporcji od sposobu odżywiania. Zmiany w zestawieniu drobnoustrojów jelitowych’ mogą wpływać na wykorzystanie składników pokarmowych oraz na stan komórek nabłonka przewodu pokarmowego. Prawidłowy zestaw flory jelitowej zapobiega w pewnym stopniu rozwojowi innych niepożądanych organizmów w przewodzie pokarmowym.

Zwiększone ciśnienie w końcowym odcinku jelita grubego jest sygnałem potrzeby oddania stolca. Bodźcem dla ruchów jelitowych przesuwających masy kałowe jest spożycie pokarmu, wypicie napoju, a także wysiłek fizyczny. Sam akt defekacji wymaga odpowiedniej pozycji i rozluźnienia zwieracza odbytu w czasie świadomego parcia. Składa się więc on ze świadomych czynności, które powinny być jednak zbieżne w czasie z bodźcami zjawisk automatycznych. Powtarzające się wstrzymywanie defekacji może prowadzić do nawykowego zaparcia, które stanowi poważny problem zdrowotny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>