Rozwój układu mięśniowego i nerwów ruchowych

Wraz z formowaniem się poszczególnych stawów oraz mięśni działających w danej okolicy ciała zmienia się zakres ruchów, jakie człowiek może w określonym stawie wykonywać. Jest to także związane z trybem życia i charakterem wykonywanych ruchów. Przykładem może być zakres ruchów czynnych w stawie biodrowym (rys. 5.8). U dzieci i młodych ludzi miejskich jest on większy niż w okresie pokwitania, natomiast u ludności wiejskiej zmiany następujące z wiekiem są małe. Na wsi większy zakres ruchów w tym stawie mają kobiety, podczas gdy w mieście raczej mężczyźni.

Rozwój układu mięśniowego i nerwów ruchowych. W skład aparatu ruchu wchodzą poprzecznie prążkowane mięśnie szkieletowe, których czynność podlega naszej woli i stanowi siłę napędową ruchów lokomo- cyjnych.

Układ mięśniowy człowieka składa się z wielu mięśni o prostej lub złożonej budowie (np. mięśnie dwugłowe, trójgłowe itp). Zależnie od ich umiejscowienia i pełnionych funkcji zwane są one zginaczami, prostownikami, odwodzicielami, przywodzicielami itd. Na przykład mięśnie zginające ramię są położone z przedniej jego strony (rys. 5.9) i mają swego antagonistę w mięśniach prostujących, położonych w tylnej części ramienia. Skurcz mięśnia zginającego (mięśnia dwugłowego) powoduje zginanie, podczas gdy mięśnia prostującego (mięśnia trójgłowego) prostosowanie przedramienia w stosunku do ramienia. Rola, jaką mięśnie odgrywają, kształtuje je w postaci wrzeciona, pióra (mm. pierzaste) itd.

Mięsień składa się z części kurczliwej i ścięgna. Część kurczliwa, bogato unaczyniona i unerwiona, składa się z włókien mięśniowych, zawierających włókienka kurczliwe (rys. 5.10) i zgrupowanych w pęczki. Ścięgno mięśnia przyczepia się do kości w miejscu zapewniającym optymalny skutek jego skurczu. Niektóre mięśnie oddziałują tylko na jeden staw, inne na kilka stawów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>