Rozwój psychomotoryczny

Początek aktywności ruchowej ma miejsce już przed urodzeniem się dziecka. Są to skurcze mięśnia sercowego, bezwarunkowe odruchy klatki piersiowej podobne do przyszłych ruchów oddechowych oraz tzw uogólnione reakcje ruchowe. Te ostatnie ruchy płodu są wyraźnie odczuwalne przez brzemienną matkę jako tzw. kopanie. Ten odruchowy typ aktywności mięśni jest z wielu przyczyn rożny ud tego, jaki istnieje w życiu pozapolodowym. U płodu w1 stępuje naprzemienne napięcie coraz to innych włókien mięśniowych mięśnie szkieletowe nie pełnią jeszcze funkcji regulacji ciepła (płód rozwija się w stałych warunkach cieplnych organizmu matki), nie oderywają też roli funkcje antygrawi- tacyjne, gdyż płód znajduje się w ołynie wypełniającym błony płodowe, w warunkach przypominających stan nieważkości. Natomiast naprzemienne skurcze mięśni są czynnością pomocniczą w tłoczeniu krwi do serca, co pobudza krążenie, tym samym polepszając dostawę substancji odżywczych i tlenu do tkanek płodu z krążenia matki. Na niedostatek tlenu płód odpowiada intensywnymi ruchami oddechowymi, a na niedożywienie uogólnionymi reakcjami ruchowymi całego ciała. W związku z tym zaleca się ciężarnym pracę fizyczną, która zwiększając dopływ krwi do ich mięśni ogranicza dopływ krwi do płodu, a jednocześnie powoduje ruchy płodu. Ruchy te stymulują rozwój mięśni płodu polepszając obieg krwi, co z kolei sprzyja dopływowi materiałów budulcowych, jest to więc zamknięty krąg wzajemnych uwarunkowań.

Wraz z urodzeniem się dziecka rozpoczyna się jego aktywność ruchowa, którą określa się jako spontaniczną. Zazwyczaj są to reakcje na bodźce środowiska bądź na stan własnego organizmu. Na każdy bodziec zewnętrzny niemowlę odpowiada początkowo uogólnionym skurczem mięśni niemal całego ciała. Ból lub głód manifestuje nie tylko płaczem, lecz także napięciem mięśni bądź wymachami kończyn. Stopniowo ruchy stają się coraz bardziej zróżnicowane i celowe. Rzecz przy tym ciekawa, że dzieci urodzone przed czasem oraz lżejsze i mniejsze od swych rówieśników wolniej rozwijają się ruchowo. Szczególnie opóźnione bywają u nich funkcje lokomocyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>