Rozdwój poszczególnych narządów

Rozdwój poszczególnych narządów (rys. 11.6) jest zróżnicowany w porównaniu z ciężarem całego ciała. W okresie płodowym najszybszy jest rozwój mózgu: w chwili urodzenia osiąga on ponad 25% ciężaru właściwego osobie dorosłej, serce, nerki i wątroba – ok. 10%, a płuca i tarczyca – ok. 7%. Do końca 1 r.ż. mózg uzyskuje blisko 70% ciężaru właściwego dorosłemu, nerki 30%‘, tarczyca – tylko 10%, a ogólny ciężar ciała blisko 15%. Do końca 6 r.ż. ciężar mózgu wynosi blisko 90%, ciężar nerek – 40%, wątroby ponad 30%, ogólny ciężar ciała i serca również ponad 30% oraz płuca nieco ponad 20%. Do końca okresu dojrzewania płciowego mózg osiąga ok. 95%, wątroba 90%, tarczyca ponad 70% i niewiele mniej ciężar ogólny ciała, jednak płuca mniej niż 40% ciężaru właściwego osobie dorosłej. W okresie dorastania najbardziej rozwijają się płuca, nieco mniej serce i nerki, w ok. 30% tarczyca, podobnie ciężar ogólny ciała, a tylko w 10% wątroba i w niewiele ponad 5% mózg (rys. 11.6).

Wraz z rozwojem poszczególnych tkanek i układów postępuje też – kształtowanie się proporcji ciała, Z krótkonogiego płodu poprzez coraz szybszy rozwój kończyn dolnych wyrasta długonogi młodzieniec (rys. 11.7). Kończyny dolne mają największą procentowo długość (średnio ponad 50% wysokości ciała) w okresie pokwitania, potem nieco jeszcze wzrasta długość tułowia, co sprawia wrażenie pewnego pełnienia, towa- rzyszy bowiem temu także rozrost masy mięśniowej oraz zwiększenie zasobów podskórnej tkanki tłuszczowej.

W trakcie rozwoju postnatalnego długość poszczególnych odcinków ciała wzrasta nierównomiernie (rys. 11.8). Kończyny dolne wydłużają się pięciokrotnie, kończyny górne – czterokrotnie, długość tułowia – trzykrotnie, a wysokość głowy tylko dwukrotnie. Pewną rolę odgrywa tu również charakter ruchu, jako czynnik stymulujący genetycznie zaprogramowany rozwój.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>