ROLA ŻYWIENIA W ROZWOJU CZŁOWIEKA

Życie ustroju luuzkiego oraz wszystkie funkcje żywego organizmu są ściśle związane z procesami przemiany materii zachodzącymi w komórkach budujących tkanki i narządy organizmu. Przemiana materii z kolei jest uzależniona od zaopatrzenia komórek w zestaw związków chemicznych zwanych składnikami odżywczymi, które służą jako materiał budulcowy, a w komórkach zwierzęcych również jako jedyny materiał energetyczny.

Źródłem składników odżywczych jest dla człowieka pożywienie. Składają się na nie produkty spożywcze, z których sporządza się potrawy, te zaś w różnych zestawach spożywa się w czasie posiłków. Produkty spożywcze zawierają związki chemiczne podobne do tych, które tworzą organizm człowieka. Związki te, zwane składnikami pokarmowymi, cechują się złożoną budową chemiczną i podlegają w przewodzie pokarmowym rozkładowi (trawieniu) do związków prostszych, które komórki nabłonka jelitowego są w stanie wchłaniać i przekazywać do krwi lub limfy. Od ilości i wzajemnych proporcji składników odżywczych przenoszonych z krwią zależy z kolei przebieg i ukierunkowanie procesów metabolicznych m.in, również proces wzrastania narządów i organizmu jako całości, proces dojrzewania chemicznego i czynnościowego, a także proces starzenia. Zbyt niska ilość składników odżywczych prowadzi w krańcowych przypadkach do niedożywienia i hamuje proces rozwoju.

Metaboliczne wykorzystanie składników odżywczych reguluje układ hormonalny, którego aktywność zależy z kolei od stężenia składników odżywczych we krwi, od fizjologicznego, obciążenia ustroju (ruch, ciąża, karmienie itp.) oraz od obciążenia procesami przystosowawczymi do zmieniających się warunków środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>