ROLA ŻYWIENIA W ROZWOJU CZŁOWIEKA CZ. II

Poszczególne etapy komórkowej przemiany materii zależą od ilości i aktywności enzymów komórkowych. Syntezę enzymów pobudzają bodźce przekazywane przez układ hormonalny i równocześnie bodźce związane z poziomem składników odżywczych w płynach ustrojowych.

W artykułach żywnościowych, a stąd i w pożywieniu, znajdują się nie tylko związki spełniające rolę składników odżywczych, lecz również niewielkie ilości innych substancji. Są nimi: nieodżywcze związki naturalne dla tkanek zwierzęcych ‚lub roślinnych (np. anty witaminy, garbniki) oraz tzw. substancje obce. Niektóre z nich są dodawane celowo w czasie przeróbki żywności, zwłaszcza przemysłowej (środki konserwujące, zapachowe, smakowe), inne dostają się do żywności w następstwie zanieczyszczenia otoczenia (np. związki ołowiu). Jako zanieczyszczenia produktów występują również mikroorganizmy i pasożyty. Zapobieganie zanieczyszczeniu produktów spożywczych jest podstawowym zada. niem w profilaktyce zatruć i zakażeń pokarmowych oraz innych chorób wywołanych pozażywieniowymi substancjami w żywności.

Racjonalne żywienie człowieka jest w każdym okresie życia warunkiem utrzymania prawidłowego stanu zdrowia. Zapobiega ono występowaniu chorób, w których niewłaściwa ilość i skład pożywienia są podstawową przyczyną zaburzeń chorobowych (pierwotne choroby z nieprawidłowego żywienia): niewłaściwy skład pożywienia może być również , jednym z zespołu czynników, które prowadzą do narastania objawów chorobowych, co obserwuje się w przypadku tzw. chorób cywilizacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>