ROLA ŚRODOWISKA BIOGEOGRAFICZNEGO W ROZWOJU CZŁOWIEKA CZ. II

Klimat decyduje nie tylko o zróżnicowaniu budowy ciała osobników dorosłych, lecz także o przebiegu rozwoju ontogenetycznego. Takie czynniki, jak temperatura, ciśnienie atmosferyczne, mają wpływ na tempo wzrastania. Na przykład u dzieci zamieszkałych na terenach wysokogórskich wysokość ciała wzrasta powoli, a ciężar ciała noworodków jest mniejszy w porównaniu z dziećmi żyjącymi na terenach nizinnych.

Wszystkie te zmiany przebiegające na poziomie poszczególnych układów, narządów, a także tkanek i komórek są wynikiem przystosowania się organizmu ludzkiego do danych warunków klimatycznych.

Organizm człowieka odbiera bodźce bioklimatyczne za pomocą wielu narządów. Należą do nich przede wszystkim drogi oddechowe, skóra, obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy. Układ oddechowy rejestruje temperaturę, wilgotność, jonizację, kwaśność powietrza, zawartość tlenu, a nawet zanieczyszczenia. Skóra odbiera bodźce termiczne, promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, stan zjonizowania. powietrza, bodźce mechaniczne (wiatr, ciśnienie powietrza). Układ nerwowy rejestruje przez układ autonomiczny, bezpośrednio lub pośrednio, wpływ bodźców meteorologicznych.

Czynniki chemiczne działają przede wszystkim na podstawowe procesy oddychania, krążenia, przemianę materii. Czynniki fizyczne wpływają na przebieg skomplikowanego procesu termoregulacji i związanego z nim hartowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>