ROLA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ROZWOJU CZŁOWIEKA

Ruch związany z pracą zawodową, obowiązkami domowymi, sportem czy zabawą ma obok żywienia podstawowe znaczenie dla rozwoju człowieka. Aktywność ruchowa pobudza niemal wszystkie układy naszego ciała. Sterowane przez układ nerwowy skurcze i rozkurcze mięśni bezpośrednio powodują przemieszczenia (zmiany położenia) kości przez ich ruchy w stawach, wyzwalając przy tym cały cykl przemian chemicznych w samych mięśniach. Z tych procesów biochemicznych mięsień czerpie energię do pracy. Jednocześnie jednak odkładają się w nim produkty przemiany materii, których zbytnie nagromadzenie utrudnia kontynuowanie pracy.

Mięsień musi otrzymywać tlen i składniki odżywcze, stąd jego ścisły związek z pracą układu oddychania i krążenia, z układem wydzielania dokrewnego oraz z procesami trawienia i przyswajania pokarmów. W czasie pracy mięśni wydziela się ciepło, którego nadmiar zostaje wypromieniowany przez skórę.

Mimo tych tak rozległych konsekwencji aktywności ruchowej można wyodrębnić zespół narządów bezpośrednio powodujących ruchy ciała, a nazywany układem narządów ruchu. Zasadniczymi jego elementami są kości, mięśnie szkieletowe oraz nerwy ruchowe, rola ich jednak wykracza poza funkcje podporowo-ruchowe. Głowa (czaszka) jest puszką kostną, która chroni ośrodkową (centralną) część układu nerwowego oraz bardzo ważne narządy zmysłów (wzrok, słuch, powonienie, smak), tu też rozpoczyna się ważna część układu trawiennego (jama ustna z zębami). Tułów jest tą częścią ciała, który w kostnym rusztowaniu klatki piersiowej i miednicy chroni przed urazami konieczne do życia narządy (serce, płuca, cżołądek i wątrobę, narządy rodne kobiety).

Zasadniczymi narządami ruchu są kończyny górne (ramię, przedramię i ręka, na którą składają się nadgarstek, śródręcze i palce) i dolne (udo, goleń i stopa), wspomagane silną kolumną, jaką tworzy kręgosłup wraz z położonymi wzdłuż niego mięśniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>