Regulacja przyjmowania pokarmów

Regulacja spożycia opiera się na świadomych doznaniach uczucia głodu, sygnalizującego potrzebę spożycia pokarmu, lub uczucia sytości, które daje znać, że należy przerwać jedzenie. Doznania te wiążą się z pobudzeniem jąder podstawy mózgu leżących w bocznej części podwzgórza (ośrodek łaknienia, głodu) i w brzuszno-przyśrodkowej (ośrodek sytości). Fizjologiczne mechanizmy tych zjawisk są tylko w części poznane. Działają bodźce chemiczne, termiczne oraz bodźce wychodzące z narządów przewodu pokarmowego. Uczucie łaknienia występuje przy małej różnicy poziomu cukru we krwi żylnej i tętniczej. Podobne działanie ma nawet minimalne obniżenie temperatury krwi, wywołane np. zimnem w otoczeniu. Wydaje się, że obniżenie poziomu kwasów tłuszczowych i aminokwasów może także działać pobudzająco. Uczucie łaknienia sygnalizują również skurcze żołądka i jelit występujące po ich opróżnieniu z treści pokarmowej (tzw. skurcze głodowe). Łaknienie obniżają lub znoszą: 1) duża różnica poziomu glukozy krwi żylnej i tętniczej, 2) sam proces jedzenia, 3) ustalona nawykowo objętość masy pokarmowej związana z rozciągnięciem ścian przewodu pokarmowego. Przy niewłaściwym zestawie produktów w posiłku i zbyt dużej jego objętości w stosunku do wartości energetycznej bodźce sygnalizujące wypełnienie żołądka mogą zadziałać przed wprowadzeniem dostatecznej ilości składników odżywczych, zaś przy dużej wartości energetycznej w stosunku do objętości bodźce te mogą działać za późno.

Długoletnie obserwacje wskazują na istnienie dodatkowego długookresowego mechanizmu regulującego tzw. dowolne spożycie. Zapewnia on równowagę między wydatkami energetycznymi a spożyciem substratu energetycznego w cyklu dłuższym od dobowego, kilkudniowym, być może tygodniowym, w którym przy naszym trybie życia występuje powtarzanie rozkładu zajęć i czynności. Nie określono bliżej, jaki czynnik decyduje o długookresowej regulacji: bierze się pod uwagę rolę zapasów energetycznych ustroju i ukierunkowanie zmian ciężaru ciała oraz przemiany tłuszczu. ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>