Regulacja hormonalna

Poziom składników odżywczych działa również na narządy i komórki układu wewnątrzwydzielniczego i z kolei kształtuje działanie hormonów w procesach metabolicznych. Mechanizm metabolicznego działania hormonów nie jest jeszcze w pełni poznany. Wiadomo, że mogą one wpływać na przepuszczalność błon komórkowych oraz aktywność wewnątrzkomórkowych układów enzymatycznych. Działanie hormonów utrzymuje równowagę metaboliczną ustroju. Przy niedoborach pożywienia zmiana w ilości wydzielanych hormonów powoduje bardziej osęczędną gospodarkę zasobami związków organicznych ustroju i chroni metabolizm narządów szczególnie ważnych dla życia. Przy nadmiernym spożyciu ułatwia spichrzanie niektórych składników (np. tłuszczu przy nadmiarach energetycznych). Układ hormonalny umożliwia dostosowanie ustrojowej przemiany materii do zmienionych pod wpływem czynników środowiska potrzeb metabolicznych, np. obniżona temperatura otoczenia, przy której utrzymanie stałej temperatury ciała wymaga większej produkcji ciepła, podnosi ilość krążących hormonów tarczycy, one zaś aktywizują przemiany energetyczne ustroju.

Część bodźców wpływających na wydzielanie hormonów dochodzi do odpowiednich narządów i komórek wewnątrzwydzielniczych z centralnego układu nerwowego poprzez przysadkę, która wydziela szereg hormonów pobudzających sekrecję innych narządów wewnątrzwydzielniczych. Wiele hormonów wywiera ogólnoustrojowe działanie metaboliczne.

Przysadkowy hormon wzrostu chroni zasoby glikogenu, zwiększa wykorzystanie tłuszczów oraz zdolność syntezy białek i zatrzymywania azotu. Działanie to nasila się w okresie obniżonej podaży składników odżywczych. To anaboliczne działanie hormonu wzrostowego jest niezbędne w okresie wzrastania, ’

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>