Regulacja hormonalna – kontynuacja

Na syntezę białek, a przez to na proces wzrastania wpływają również hormony sterydowe z grupy androgenów. Działanie ich zwiększa się w okresie pokwitania, zwłaszcza u chłopców dzięki androgenom narządów płciowych, co przyczynia się do szybkiego wzrastania kości długich i masy tkanki mięśniowej.

Hormony tarczycy działają pobudzająco na wytwarzanie ciepła w ustroju i są niezbędne w ilościach fizjologicznych do prawidłowego ana- bolizmu białkowego. Do hormonów regulujących gospodarkę cukrową należą:

– 1) insulina wydzielana przez komórki beta wysepek trzustkowych: działając na błony komórkowe umożliwia ona przechodzenie glukozy do komórek i nie dopuszcza do nadmiernych zwyżek poziomu cukru we krwi: podnosi również budulcowe wykorzystanie aminokwasów i syntezę białek w tkance mięśniowej:

– 2) glukagon, wytwarzany w komórkach alfa wysepek trzustkowych, podnosi poziom glukozy we krwi na drodze glikogenolizy, zwiększając równocześnie giikoneogenezę.

– 3) adrenalina, hormon rdzenia nadnerczy, podnosi po zadziałaniu bodźca stresowego przemianę materii, a równocześnie podnosi poziom cukru we krwi na drodze glikogenolizy:

– 4) glikokortykoidy, wydzielane przez korę nadnerczy, zwiększają rezerwy komórkowe cukrowców na drodze glikoneogenezy: równocześnie jednak obniżają wykorzystanie wewnątrzkomórkowe glukozy, a zwiększają wykorzystanie lipidów w spalaniach ustrojowych.

Dostateczna podaż glukozy jest szczególnie ważna dla tkanki mózgowej, dla której glukoza jest niezbędnym źródłem energii, a nieznaczne obniżenie jej poziomu powoduje uczucie zmęczenia, rozdrażnienie i obniżenie zdolności do pracy.

Gospodarka zapasami tłuszczu podlega działaniu różnych hormonów. Na syntezę tłuszczu zapasowego z cukrów wpływa insulina oraz pośrednio substancje stymulujące jej wydzielanie (sekretyna, glukagon).

Pozostałe wymienione uprzednio hormony pobudzają proces łipolizy (uwalnianie tłuszczów) i wykorzystanie tłuszczu w przemianach. Sprzężenie oddziaływania składników pokarmowych na gruczoły i komórki wewnętrznego wydzielania oraz substancji hormonalnych na przemianę materii stwarza możliwość dostosowania metabolizmu ustrojowego do ilości spożywanych składników pokarmowych i rytmu ich spożycia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>