Przyczyny i podstawowe zespoły wadliwego stanu odżywienia

Proces dostosowania się metabolizmu ustrojowego do podaży składników odżywczych jest ograniczony w swoim zasięgu i obciąża ustrój dodatkowymi wydatkami związanymi ze zmianą poziomu homeostazy ustrojowej, Przy obniżonej podaży składników odżywczych uzyskanie równowagi metabolicznej ustroju na nowym poziomie następuje kosztem:

– a) obniżenia niektórych funkcji (instynktowne obniżenie wydatków na pracę mięśniową, zwolnienie procesu wzrastania, zwolnienie niektórych przemian): b) zużywania materiału zapasowego, a nawet budulcowego’ niektórych tkanek (tłuszczowej, mięśniowej): c) obniżenia intensywności niektórych przemian.

Długotrwałe wyraźne obniżenie podaży składnika lub składników prowadzi ostatecznie do zaburzeń metabolicznych o różnorodnych objawach chorobowych (choroby z niedoboru).

Przy zawyżonej podaży występuje: a) odkładanie nadmiaru składnika w ustroju (gromadzenie tłuszczu przy nadmiernej wartości energetycznej pożywienia oraz gromadzenie niektórych witamin): b) zaburzenia metabolizmu tkankowego aż do wystąpienia działania toksycznego (np. hiperwitaminoza A, zatrucie miedzią).

Przystosowanie hormonalne i metaboliczne konieczne jest również przy zmianie rytmu podaży pożywienia. Zbyt długie przerwy między posiłkami oraz nagromadzenie pożywienia o dużej wartości pokarmowej na jeden posiłek powodują znaczne wahania poziomu glukozy z okresowym jej spichrzaniem oraz gorsze budulcowe wykorzystanie białka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>