Przemiana materii w ustroju człowieka a składniki pożywienia

Badania nad składem chemicznym żywych organizmów, w tym też tkanek ustroju ludzkiego i organizmu jako całości, datują się od ubiegłego wieku. U osób różnego wieku i płci oznaczano ilości pierwiastków chemicznych występujących w ustroju, ich proporcje w stosunku do ciężaru ciała oraz ilość związków chemicznych budujących tkanki i cały organizm. Tabela 4,1 przedstawia zestaw pierwiastków chemicznych w organizmie dorosłego mężczyzny o ciężarze ciała 70 kg.

Wysoka zawartość tlenu, węgla i wodoru w organizmach żywych wskazuje, że elementami budującymi ustrój są związki organiczne i woda: składniki mineralne występują w tkankach w ilościach znacznie zróż „i- cowanych, co wiąże się z ich rolą w strukturze ustroju i w przemianach komórkowych. Związkami organicznymi ilościowo przeważającymi są białka i tłuszcze (tab. 4.2), woda tworzy środowisko zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe, które umożliwia przenoszenie- związków metabolicznych, a zarazem decyduje o prawidłowym toku przemian metabolicznych. Cukrowce występują w niewielkich ilościach zarówno w związkach o znaczeniu budulcowym i funkcjonalnym dla komórek i tkanek, jak i w formie zmagazynowanej.

Wzajemne proporcje między podanymi składnikami ustroju zmieniają się w kolejnych okresach życia. Wysoka zawartość wody w ustroju występująca w czasie życia płodowego obniża się w miarę dorastania i starzenia. W życiu pozapłodowym wyraźnie zwiększa się ilość białka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>