Przemiana materii w ustroju człowieka a składniki pożywienia cz. II

Cynk 0,003 0,002 i tłuszczu w ustroju. Nadmierny wzrost ilości tłuszczowej masy ciała, występujący również u dorosłych i prowadzący do otyłości, nie jest korzystny dla zdrowia człowieka.

Zarówno w okresie życia płodowego, jak i w życiu pozapłodowym wzrasta ilość składników mineralnych, które są związane głównie z beztłuszczową masą ciała. Na całodzienne pożywienie człowieka składają się głównie naturalne tkanki roślinne i zwierzęce. Organizmy zwierzęce, zwłaszcza ssaków, zawierają wszystkie związki chemiczne, jakie występują w organizmie ludzi: podobne są też proporcje ilościowe tych związków. W skład tkanek roślinnych wchodzą związki z tych samych grup chemicznych jak w ustroju zwierząt: związki o podobnej roli różnią się jednak niekiedy drobnym szczegółem w budowie cząsteczki (np. cholesterol zwierząt i fitosterol roślin, glikogen zwierzęcy i skrobia roślinna). W organizmach

Składniki mine- 88,0 83,0 73,0 60,0 mine 2,8 2,1 1,5 3,3 zwierzęcych poza wodą przeważają związki białkowe i tłuszczowe, w organizmach roślinnych – cukrowce, a zawsze występują białka, niekiedy w dość znacznych ilościach (groch, fasola, kasza gryczana). Tylko w nielicznych przeważają tłuszcze (orzechy, orzeszki ziemne).

Poza główną masą związków o typowej budowie cukrowców, tłuszczów lub białek występują w tkankach roślinnych i zwierzęcych liczne ich pochodne, z których wiele pełni rolę regulatorów funkcji życiowych komórek (np. prostaglandyny) i ustrojów (np, katecholaminy). Związki organiczne o charakterze regulatorów metabolicznych, wytwarzane w tkankach roślinnych i znajdujące się w pożywieniu, a nie wytwarzane w ustroju człowieka, choć niezbędne do metabolicznych funkcji komórek ustroju ludzkiego, objęto wspólną tradycyjną nazwą witamin. W pożywieniu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego występują też składniki mineralne związane z białkiem lub w formie zjonizowanej,

Cechy chemiczne związków występujących w pożywieniu oraz ich rola w procesach metabolicznych w ustroju ludzkim pozwalają na połączenie ich w następujące grupy związków: 1) cukrowce (węglowodany), 2) tłuszczowce, 3) białka, 4) witaminy, 5) składniki mineralne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>