Przebieg metabolizmu

„Wzorcowy mężczyzna: wiek – 20 do 39 lat, ciężar ciała 65 kg, wykonuje pracę fizycznie umiarkowanie ciężką«. „Wzorcowa kobieta: wiek – 20 do 39 lat, ciężar ciała 55 kg, wykonuje pracę fizycznie umiarkowanie ciężką grupy wieku 20-30 lat oraz wykonują pracę zawodową połączoną z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym. Przeciętny dobowy wydatek energetyczny maleje wyraźnie z wiekiem, stanowiąc u ludzi powyżej 60 r.ż. tylko 80% wartości wyjściowej. Przy ustaleniu zaleceń co do wartości energetycznej pożywienia każdej z fizjologicznych grup ludności dla poszczególnych krajów wprowadza się dane uwzględniające przeciętny ciężar ciała i charakter dobowych czynności zawodowych i pozazawodowych (tab. 4.13).

W ocenie dobowego wydatku energetycznego dzieci i młodzieży wyniki grupuje się wg wieku kalendarzowego, podając równocześnie ciężar ciała jako dodatkowy wskaźnik przy ustalaniu zaleceń dobowej wartości energetycznej pożywienia. Również i w tym wypadku przy opracowywaniu zaleceń dla poszczególnych krajów wprowadza się poprawki związane głównie z rzeczywistymi wydatkami energetycznymi dzieci i młodzieży w danych warunkach bytowych.

Przebieg metabolizmu jest zdrowotnie bardziej korzystny, a zaopatrzenie w niezbędne składniki budulcowe łatwiejsze przy utrzymaniu dobowych wydatków energetycznych na poziomie umiarkowanego obciążenia wysiłkiem fizycznym. Wyższa wartość energetyczna prowadzi do większego urozmaicenia pożywienia, ruch pobudza apetyt, a równocześnie reguluje metabolizm mięśniowy i wpływa na aktywność pozostałych przemian ustroju. Czynniki te sprzyjają ostatecznie lepszemu odżywieniu całego ustroju. Dzieci i młodzież ze względu na właściwą im ruchliwość utrzymują się na ogół instynktownie powyżej poziomu wydatków siedzącego trybu życia. Dlatego umożliwienie zajęć ruchowych i umiarkowanych wysiłków w tej grupie wieku utrzymuje metabolizm ustrojowy na odpowiednim poziomie i sprzyja przy prawidłowym żywieniu wszechstronnemu i równomiernemu procesowi rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>