Proces dojrzewania płciowego

Dla rozwoju zgryzu istotne znaczenie ma fakt, że genetycznie odrębny i silniej uwarunkowany jest rozwój zębów, słabiej rozwój szczęki i żuchwy. Na skutek tego występuje często zjawisko niedopasowania się zębów szczęki i żuchwy, czego efektem są wady zgryzu, aczkolwiek dochodzi do nich także na skutek ssania palca, zbyt długiego używania smoczka itp. .

Jak się wydaje, po 35-40 r.ż. wiele cech wymyka się spod kontroli genetycznej, skoro po tym wieku zmniejsza się wielkość współczynników korelacji rodzice-dzieci. Ścisłej kontroli genetycznej podlega zarówno proces dojrzewania płciowego {istnieje wysoka korelacja między wiekiem dojrzewania matek i córek, a nawet babek i wnuczek), jak i czas trwania cyklu miesięcznego kobiety itd.

Genetycznie kontrolowana jest także symetria budowy naszego ciała. Z jednej strony symetryczna powtarzalność jego budowy jest dowodem genetycznej kontroli rozwoju, z drugiej jednak istnieją od tego wzorca symetrii odstępstwa, także genetycznie zdeterminowane. Fakt, że już niemowlęta wykazują asymetrię morfologiczną i funkcjonalną oraz że w zasadzie asymetria nie pogłębia się z wiekiem, jest tego dowodem.

Pewne właściwości organizmu człowieka zostały genetycznie ustabilizowane w odległej fazie ewolucji, wspólnej jeszcze człowiekowi i wielu innym formom zwierzęcym. Dlatego właśnie niektóre relacje budowy i czynności organizmu mają ogólnobiologiczne znaczenie. Miliony lat ewolucji utrwaliły więc w formie stałej stosunek zawartości wody i sodu do ciężaru ciała, ciężar serca do ciężaru ciała itd. (rys. 9.36). Innym przykładem tego typu odwrotnej relacji jest zmniejszająca się wraz ze wzrostem ciężaru ciała częstość tętna: serce myszy bije kilkakrotnie szybciej niż serce słonia. Innym tego przykładem jest stężenie hemoglobiny zwierząt i człowieka (Widdowson, 1960) i wskaźnik hematokrytowy. Cechy te wykazują znaczne zróżnicowanie między różnymi populacjami. Gdy jednak odniesiemy je do powierzchni ciała lub pojemności życiowej płuc, różnice te zanikają. Przyjmuje się, że dane właściwości genetycznie zdeterminowane są tym bardziej konserwatywne (mniej podatne na wpływy środowiskowe), w im wcześniejszej fazie ewolucji zostały ustabilizowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>