Potas, sód i chlor

Szczególną rolę odgrywa, w ustroju woda, która w zasadzie jest związkiem nieorganicznym. Jest ona elementem współtworzącym środowisko wewnątrzkomórkowe, korzystne dla przebiegu procesów metabolicznych. Jest również podstawowym składnikiem środowiska zewnątrzkomórko- wego, które w złożonych ustrojach tworzy tzw. przestrzeń pozakomór- kową. Woda umożliwia transport elementów chemicznych w przestrzeniach wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych, a także wprowadzanie związków chemicznych do ustroju oraz ich wydalanie.

Woda wewnątrzkomórkowa i pozakomórkowa jest w dużej mierze związana przez rozpuszczone w niej związki (woda hydratacyjna). Do pierwszej z wymienionych grup składników mineralnych zalicza się potas, sód i chlor.

Potas występuje w formie zjonizowanej i jest składnikiem cytoplaz- my komórkowej. Wpływa on na przepuszczalność błony komórkowej i na niektóre inne funkcje komórki (np. skurcze mięśni). Potas znajduje się we wszystkich tkankach, w naturalnych produktach spożywczych, a w roślinnych przewyższa wagowo co najmniej kilkadziesiąt razy zawartość sodu. .

Sód jest kationem zewnątrzkomórkowym. Dzięki dużej zdolności wiązania wody wpływa na gospodarkę wodną i ciśnienie osmotyczne, W naturalnych produktach spożywczych występuje w ograniczonej ilości.

Jony chloru występują równolegle z sodem głównie w płynach poza- komórkowych, a jako kwas solny w soku żołądkowym. Chlorek sodu (sól kuchenna) jest dodawany do pożywienia celem utrzymania korzystnego dla ustroju stosunku pierwiastków sodu i potasu. Silne pocenie się powoduje straty chlorku sodu, a długotrwałe wymioty prowadzą do zubożenia ustroju w chlor. W obu wypadkach chlorek sodu wyrównuje braki. Nadmiar chlorku sodu w pożywieniu jest niewskazany, ponieważ może sprzyjać podnoszeniu się ciśnienia krwi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>