Podstawowe zadania regulacji przemiany materii

Zaopatrzenie komórek organizmów zwierzęcych w składniki odżywcze musi być ciągłe i dostosowane do aktualnych potrzeb tkanek zróżnicowanych morfologicznie i funkcjonalnie. Organizm człowieka posługuje się złożonymi systemami regulującymi pobieranie i wykorzystanie składników odżywczych. Naczelnymi zadaniami procesów regulujących są: prawidłowy dowóz białka {aminokwasów) i materiałów energetycznych do komórek, zaopatrzenie ustroju w wodę, elektrolity i inne niezbędne składniki odżywcze oraz prawidłowa gospodarka cukrowcami i tłuszczami w ramach potrzeb energetycznych ustroju oraz gospodarka elementami budulcowymi enzymów i innych związków czynnych. Procesy regulacyjne związane z metabolicznym wykorzystaniem składników odżywczych można ująć w kilka grup:

– 1) regulacja środowiska chemicznego ustroju na drodze doprowadzania składników z zewnątrz (regulacja spożycia):

– 2) regulacja metaboliczna poziomu składników chemicznych w na rządach i w płynach ustrojowych:

– 3) regulacja neurohormonalna, która odgrywa rolę integratora zjawisk metabolicznych w poszczególnych tkankach wielokomórkowego ustroju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>