Okres względnej stabilizacji i pełni życia

Występuje tu względna równowaga między procesami anabolicznymi i katabolicznymi, czego wynikiem są stosunkowo powolne zmiany regresywne większości cech somatycznych. Okres ten rozpoczyna się ok. 20-25 r.ż. i trwa do ok. 50-60 lat, tj. do początku inwolucji (zmiany wsteczne). Rozpoczyna się ona w rozmaity sposób i w różnym wieku u poszczególnych osób, co zależy tak od uwarunkowań genetycznych, jak i czynników środowiskowych i trybu życia.

Okres starości. Główne jego cechy to przewaga procesów katabo- licznych nad anabolicznymi, regresja masy większości tkanek aktywnych, inwolucja narządów, właściwości fizjologicznych i utrata zdolności przystosowawczych do nowych sytuacji. Do 70 r.ż. okres ten zwany jest fazą przedstarczą, powyżej 70 lat następuje okres starczej wegetacji biologicznej, którą cechuje utrata znacznej części kontaktów ze światem zewnętrznym. Zużywanie składników chemicznych własnego ciała podczas procesów energetycznych i sekrecji gruczołów oraz intensywne wydalanie produktów przemiany materii dominuje z upływem lat w coraz większym stopniu nad procesami przyswajania składników pożywienia i ich przekształcania na składniki chemiczne własnego organizmu. Pojawiają się coraz częstsze wady w przekazywaniu informacji genetycznej (w czasie podziałów mitotycznych) komórkom potomnym. Zmiany wsteczne uniemożliwiają normalne funkcjonowanie tkanek. Zjawiska te z czasem prowadzą do naturalnej śmierci organizmu.

W pediatrii okres pierwszych 4 tygodni po urodzeniu zwany jest noworodkowym. Pierwszy rok życia (od 29 dnia do 12 miesiąca) to okres niemowlęcy W pedagogice wiek 2-3 lata nazywany bywa poniemowlę- cym, 3-7 lat – przedszkolnym, okres od 7 do 11-12 r.ż, to młodszy wiek szkolny. Okres od 3 do 9 r.ż. u dziewcząt, a do 11 u chłopców nazywany bywa dzieciństwem, a potem do 17-18 r.ż. – okresem młodzieńczym (adolescencją) lub dorastania. Podziały podawane przez psychologów często są rozbieżne z powyżej przytoczonymi, opierają się bowiem na innych zjawiskach rozwojowych. ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>