Okres rozwoju śródmacicznego

Wkrótce po zapłodnieniu jajo zaczyna się dzielić. Masa cytoplazmy w stosunku do masy jądra jest w nim wielokrotnie większa niż w innych komórkach ciała. Zapłodnione jajo ma już podwójny zestaw chromosomów (23 pary). Dzieli się ono początkowo na dwie komórki, potem w procesie kolejnych podziałów, zwanych bruzdkowaniem, powstaje twór zwany morulą (rys. 11.11), przypominający owoc morwy, otoczony przejrzystą osłonką. W czasie tych podziałów jajo, które zostaje zapłodnione zazwyczaj w jajowodzie, przesuwa się ku macicy (rys. 11.12). W przebiegu dalszego bruzdkowania tworzy się blástula’ z której powstaje blastocysta, mająca postać pęcherzyka. Takie ukształtowanie jest możliwe, gdyż jeszcze w okresie moruli komórki swobodnie przesuwają się względem siebie i zmieniają swe kształty, dopasowując się do siebie. Na jednym biegunie blastocysty grupują się komórki większe, tworząc węzeł zarodkowy. Jamę blastocysty wypełnia płyn, który pochodzi z bla- stuli. . wej, a następnie wnikają w głąb. W ten sposób dochodzi do śródmiąższowego zagnieżdżenia się zarodka, co następuje 8-10 dnia po zapłodnieniu.

Już w trakcie początkowych podziałów (bruzdkowania) komórki potomne, na które działają różne mikrośrodowiska, zaczynają się różnicować w rozmaitych kierunkach. Przyczyną tego różnicowania jest determinacja chemiczna wywołana kontaktem z substancjami pozakomórko- wymi i innymi komórkami. Chociaż każda komórka potomna w obrębie zarodka ma taki sam zestaw genów, pod wpływem aktywnych substancji, np, hormonów, rozwijają się one w kilka typów. Jeden typ komórek tworzy z czasem wyodrębnioną tkankę, co nazywamy różnicowaniem tkankowym (histogenezą),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>