Okres rozwoju śródmacicznego – rozwinięcie

Z chwilą uzyskania kontaktu biologicznego z tkankami macicy komórki zarodka tworzą dwie warstwy pierwotne. Warstwa zewnętrzna blastocysty, zwana trofoblastem, wnika w maksymalnie w tym czasie rozwiniętą błonę śluzową macicy, tworząc doczesną, uczestniczącą w formowaniu się tworu zwanego łożyskiem, które jest narządem kontaktów organizmu matki z płodem. Natomiast z komórek węzła zarodkowego powstaje zarodek. Z chwilą zgromadzenia się większej ich liczby tworzy się dwuwarstwowa tarcza zarodkowa, której część wewnętrzną nazywamy endodermą, a przylegającą do niej warstwę zewnętrzną ektodermą. Z czasem w ektodermie powstaje tzw. smuga pierwotna, z której rozwija się trzeci listek zarodkowy, zwany mezodermą. Mezoderma wnika między endodermalny i ektodermalny listek zarodkowy – tarcza za- rodkowa ma więc trzy warstwy. Ektoderma styka się z endodermą tylko w części gardłowej i odbytowej.

Zarodek, wokół którego znajduje się pozazarodkowa jama ciała, otacza łożysko. Składa się na nie silnie unaczyniona błona płodowa zwana kosmówką od występujących na niej kosmków oraz zespolona z nią doczesna, która zrasta się z błoną śluzową jamy macicy. W doczesnej rozgałęziają się naczynia krwionośne i powstaje z niej matczyna część łożyska. Między tymi dwiema warstwami odbywa się ruch krwi matczynej (rys. 11.13): jest to mieszana krew tętnicza i żylna, z której płód pobiera konieczne do swego rozwoju składniki odżywcze. Początkowo naczynia kosmkowe położone są w głębi kosmków, z czasem zbliżają się do ich powierzchni, co zwiększa skuteczność wybiórczego dwustronnego przenikania płynów z krążenia płodu do krwi matki oraz z krwi matki do krwi płodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>