Odpowiednie oświetlenie ńaturalne i sztuczne ma zapewnić:

– normalną pracę wzroku,

– dobrą wydajność pracy,

– dobre samopoczucie.

Z punktu widzenia działania promieni świetlnych na narząd wzroku i jego pracę zasadnicze znaczenie mają: siła strumienia świetlnego, stopień jego jasności i rozproszenie. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen (lm), określający „ilość energii wypromieniowanej przez 1 świecę międzynarodową w jednostce kąta przestrzennego. Natomiast jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx), określający jasność oświetlenia 1 m2 przez strumień światła o sile 1 lumena.

Z punktu widzenia zdrowotnych potrzeb człowieka racjonalne oświetlenie musi spełniać szereg warunków, mimo że praca narządu wzroku możliwa jest przy oświetleniu o sile od kilku do 120 tys. luksów (światło słoneczne).

Po pierwsze, musi ono być dostateczne. Jeśli chodzi o oświetlenie naturalne, wpływa na to rozmieszczenie okien w stosunku do stron świata, kształt pomieszczenia i wielkość powierzchni okien oraz ich stosunek do powierzchni pomieszczenia, rozmieszczenie otworów okiennych, czystość szyb, kolor ścian i sufitów, a także usytuowanie zewnętrznych obiektów (budynków, drzew) utrudniających docieranie światła do pomieszczeń.

Jeśli chodzi o oświetlenie sztuczne, to jest ono zależne od typu, liczby i mocy stosowanych lamp. Oświetlenie musi być równomierne. To z kolei uwarunkowane jest wielkością okien i ich rozmieszczeniem, głębokością pomieszczeń, kon- trastowością kolorów ścian, mebli, sufitów, podłóg itp., a ponadto jeśli chodzi o oświetlenie sztuczne, jaskrawością światła, typem armatury oświetleniowej i jej rozmieszczeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>