Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży cz. II

Było to zatem działanie dotyczące środowiska szkolnego i jego wpływu na uczniów, a w związku z tym kształtowanie go zgodnie z potrzebami ustroju. Punktem wyjścia było więc środowisko, a higiena szkolna niewiele zajmowała się zmianami powstającymi w organizmie pod wpływem ujemnych czynników, a także fizjologiczną i patologiczną odczyno- wością ustroju.

Współczesna medycyna szkolna, jako część medycyny dzieci i młodzieży, chociaż kładzie duży nacisk na higienę środowiska nauczanie i wychowania, a zwłaszcza na jego czynne kształtowanie, za punkt wyjścia bierze konkretnego ucznia – jego stan zdrowia, szczególne i zróżnicowane potrzeby psychofizyczne i upodobania, a następnie środowisko, które na ten ustrój działa. W ten sposób środowisko jest uwzględniane jako źródło bodźców, które działają na ustrój, a ocena reakcji ustroju na te różnorodne bodźce zewnętrzne jest podstawą zapobiegania.

Współczesna medycyna szkolna zajmuje się więc dzieckiem we wszystkich momentach jego życia, zarówno w szkole, jak i w domu, w zespołach sportowych i organizacjach młodzieżowych. Zajmuje się dzieckiem chorym i dzieckiem zdrowym, uwzględniając jego zindywidualizowane potrzeby zdrowotne, dążąc nie tylko do zapobieżenia chorobie lub zwalczenia już istniejącej, ale także do umocnienia zdrowia. Na sprawy te kładzie się tak duży nacisk dlatego, że nie leczone zaburzenia zdrowia są szczególnie groźne w okresie szybko przebiegającego rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>