OCHRONA ZDROWIA A OCHRONA ŚRODOWISKA ŻYCIA

Ochrona zdrowia człowieka może być realizowana przez rozwijanie zdolności przystosowawczych ustroju z jednej strony, a eliminowanie ze środowiska człowieka szkodliwych dla niego czynników z dru<,?

Z tych względów nie jest dziś ona wyłączną domeną służby zdrowia, , również wchodzi w zakres działania szeregu instytucji i organizac,, o różnych specjalnościach, a także poszczególnych osób.

W ochronie zdrowia realizowanej przez medycynę można wyróżnić trzy podstawowe kierunki działalności. Pierwszy – najstarszy, wynikający z istoty cierpienia człowieka w czasie choroby – to leczenie chorób i łagodzenie dolegliwości (terapia, rehabilitacja). Jest to tzw. medycyna lecznicza, z którą człowiek styka się jako pacjent, gdy zgłasza się do placówki służby zdrowia w czasie choroby lub w razie pojawienia się dolegliwości.

Drugim kierunkiem działania medycyny jest zapobieganie powstawaniu chorób (medycyna zapobiegawcza). Ma ono na celu niedopuszczenie do powstania choroby, do jej nasilenia lub nawrotu, do jej rozpowszechnienia lub przeniesienia z jednego człowieka na drugiego.

Trzeci wreszcie kierunek działania medycyny – to wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych człowieka (medycyna pozytywna, medycyna zdrowego człowieka), przy czym chodzi już nie bezpośrednio o zapobieganie, ale przede wszystkim o wzmacnianie zdrowia człowieka.

Pierwszy kierunek działania – terapia – ma charakter wybitnie zindywidualizowany, dotyczy bowiem konkretnej jednostki – człowieka cierpiącego na określoną chorobę czy mającego określone dolegliwości. Przez swoje działanie terapeutyczne lekarz oddziałuje więc tylko na jednostkę. Jest rzeczą oczywistą, że terapia również zawiera w sobie pewne elementy zapobiegania np. pogorszeniu. stanu zdrowia, inwalidztwu fizycznemu, psychicznemu czy społecznemu itp., jednak tylko w odniesieniu do jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>