Ocena zapotrzebowania na składniki odżywcze w pożywieniu

W czasie procesów chorobowych żywienie dostosowane do zmienionych w chorobie potrzeb ustroju zapewnia pokrycie aktualnych potrzeb metabolicznych, przyczynia się do zwiększenia odporności ustroju, a równocześnie odciąża od pracy chory narząd lub układ. I tak np. pełnowartościowy papkowaty pokarm odciąża od mechanicznej pracy rozdrabniania pożywienia, co jest niezbędne przy złamaniach szczęki, zapaleniach jamy ustnej itp.

Nauka o żywieniu jest bardzo obszerną gałęzią wiedzy. W centrum jej zainteresowań znajdują się zagadnienia przemiany materii i energii ustroju. Poznanie ich mechanizmów wymaga badań z zakresu biologii molekularnej, biochemii, fizyki i fizjologii.

Problemami prawidłowego dostarczania w pożywieniu materiałów do przemian wewnątrzustrojowych zajmuje się higiena żywienia i żywności, uwzględniając również sprawy socjologii i psychologii żywienia. Zaspokojenie potrzeb żywnościowych ludności wiąże się z rozwojem produkcji żywności (rolnictwem i hodowlą), organizacją przetwórstwa oraz handlu.

Ważnym praktycznym działem nauki o żywieniu człowieka jest ocena zapotrzebowania na składniki odżywcze w pożywieniu. Dane te są podstawą racjonalnego żywienia ludności. Wskazują one, że do wyżywienia ludności świata niezbędne jest pełne zaopatrzenie w artykuły żywnościowe o urozmaiconym asortymencie, odpowiadające lokalnym zwyczajom żywieniowym,’ przy możliwie minimalnym skażeniu związkami obcymi.

Na obecnym etapie rozwoju nauk wiedza o potrzebach człowieka w zakresie odżywiania oraz o zasadach jej praktycznego zastosowania umożliwia ochronę i podnoszenie stanu zdrowia całych grup ludności. W populacjach, których ludzie są racjonalnie żywieni od najwcześniejszych chwil życia i w każdym jego okresie, stwierdza się prawidłowy przebieg ontogenezy {rozwoju osobniczego) -oraz lepszą wydolność ustrojową fizyczną i umysłową.

Z tych względów wiedza o zasadach racjonalnego żywienia musi być praktycznie i na co dzień wykorzystywana, a nadzór nad żywieniem jest jednym z zadań osób, które z racji swego zawodu lub pozycji społecznej są odpowiedzialne za zdrowie wybranych grup ludności. Poza pracownikami służby zdrowia dotyczy to przede wszystkim nauczycieli i wychowawców, odpowiedzialnych za rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie dzieci i młodzieży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>